Câu hỏi ôn tập môn quyền con người

Chuyên mụcĐề cương ôn tập Nội dung đã bị ẩn
Bài viết đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Tổng hợp các câu hỏi ôn tập môn quyền con người trong tố tụng hình sự, trong thi hành án hình sự,…

 

Xem thêm: Ebook Hỏi đáp về Quyền con người

 

Câu hỏi 5 điểm:

Câu 1: Trình bày quan điểm về việc xét bỏ hình phạt từ hình trong 8 tội danh của BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sụng 2017)

Câu 2: Trình bày quan điểm thủ tục đăng ký bảo chữa? Trên quy định BLTTHS.

Câu 3: Anh chị hãy trình bày quan điểm về quyền im lặng theo quy định của pháp luật Việt Nam?

Câu 4: Trình bày quan điểm về hành vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự 2015?

 

Câu hỏi 3 điểm:

Câu 1: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân về nguyên tắc suy đoán vô tội?

Câu 2: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực hình sự?

Câu 3: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực tố tụng hình sự?

Câu 4: Anh chị đưa ra ý kiến cá nhân trong việc đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo quyền con người trong lĩnh vực thi hành hình sự?

 

Câu hỏi 2 điểm:

Câu 1: Anh chị hãy lưu một số văn kiện quốc tế quy định về quyền con người trong thi hành án hình sự?

Câu 2: Anh chị hãy lưu một số văn kiện quốc tế quy định về quyền con người trong tố tụng hình sự?

Câu 3: Anh chị hãy lưu một số văn kiện quốc tế quy định về quyền con người trong luật hình sự?

Câu 4: Trình bày ý nghĩa đảm bảo quyền con người trong thi hành án hình sự?

 


Các tìm kiếm liên quan đến câu hỏi ôn tập môn quyền con người: đề thi quyền con người, những đặc trưng cơ bản của quyền con người, ví dụ về quyền con người, hỏi đáp về quyền con người, giáo trình quyền con người, khái niệm về quyền con người, quyền con người ở việt nam, giới hạn quyền con người là gì

2/5 - (1 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền