102 câu hỏi nhận định đúng sai môn luật du lịch (có đáp án)

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật du lịch Du lịch

Tổng hợp các câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật du lịch (có gợi ý đáp án) để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi 2021 – 2022 sắp tới đạt kết quả tốt nhất!

..

Những tài liệu cùng được tìm kiếm:

Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật du lịch

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật du lịch

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật du lịch PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

1. Luật du lịch là một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam

2. Luật du lịch điều chỉnh mọi quan hệ phát sinh trong đời sống xã hội.

3. Hệ thống chính chị của nhà nước CHXHCN Việt Nam bao gồm Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Đảng cộng sản Việt Nam.

4. Các cơ quan quản lý du lịch của nhà nước CHXHCN Việt Nam chỉ ở cấp trung ương.

5. Ủy ban nhân dân các cấp không có thẩm quyền quản lý về hoạt động du lịch.

6. Mọi văn bản quy phạm pháp luật đều là nguồn của Luật du lịch.

7. Chủ thể của quan hệ pháp luật du lịch là các cơ quan có thẩm quyền quản lý về du lịch.

8. Theo quy định của Luật du lịch 2005, khách du lịch được hiểu là cá nhân đi du lịch.

9. Chỉ có cá nhân mới có quyền kinh doanh du lịch.

10. Kinh doanh lữ hành là một hoạt động kinh doanh du lịch.

11. Tổng cục du lịch là cơ quản quản lý có thẩm quyền chung.

12. Nội dung của quan hệ pháp luật du lịch là những quyền và lợi ích mà khách du lịch mong muốn đạt được khi tham gia hoạt động du lịch.

13. Vi phạm quy định về xúc tiến du lịch là một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

14. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch là hai năm kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm hành chính được thực hiện.

15. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đều bị xử phạt bằng tiền.

16. Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch; tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; cộng đồng dân cư và cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan đến du lịch.

17. Mọi quan hệ đều là quan hệ pháp luật du lịch.

18. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch phải chịu sự quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

19. Tất cả các chủ thể của quan hệ pháp luật du lịch đều có các quyền và nghĩa vụ cụ thể được quy định trong Luật du lịch 2005.

20. Cơ quan quản lý có thẩm quyền riêng cao nhất về du lịch là Tổng cục du lịch.

21. Luật du lịch không có đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh riêng biệt.

22. Chính phủ là cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương.

23. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là các cơ quan có thẩm quyền quản lý về du lịch ở cấp Trung ương và địa phương.

24. Hệ thống chính trị của nhà nước CHXHCN Việt Nam bao gồm Đảng cộng sản và các tổ chức chính trị khác.

25. Các cơ quan quản lý về du lịch là một loại chủ thể của quan hệ pháp luật về du lịch.

26. Hội đồng nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

27. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch đều bị áp dụng hai hình thức xử phạt vi phạm hành chính đó là: hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung.

28. Vi phạm quy định về kinh doanh lưu trú du lịch là một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

29. Chủ thể của quan hệ pháp luật du lịch bao gồm cơ quan quản lý du lịch và khách du lịch.

30. Luật du lịch 2005 là một loại nguồn của Luật du lịch.

31. Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch đều phải thực hiện việc khai báo tạm trú cho khách du lịch theo đúng qui định của pháp luật.

32. Mọi doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đều bắt buộc phải mua bảo hiểm du lịch cho khách du lịch.

33. Mọi hợp đồng lữ hành đều phải được thành lập bằng văn bản.

Bạn cần đăng nhập để xem thêm

[Download] Đáp án nhận định đúng sai môn Luật du lịch

Download tài liệu về máy

>>> Tải về máy: [PDF] Đáp án nhận định đúng sai môn Luật du lịch

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đáp án nhận định đúng sai môn Luật du lịch PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

5/5 - (19015 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền