Các văn bản quy phạm pháp luật cần dùng trong môn Xây dựng văn bản pháp luật

Chuyên mụcXây dựng văn bản pháp luật Văn bản luật

Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) sinh viên cần dùng trong quá trình theo học môn Xây dựng văn bản pháp luật.

 

Các nội dung liên quan:

 

Các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ việc theo học môn Xây dựng văn bản pháp luật

1. Văn bản luật

LUẬT & PHÁP LỆNH

NGHỊ ĐỊNH

THÔNG TƯ

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2004  về Công tác văn thư.

Thông tư số 20/2010/TT- BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (hết hiệu lực)

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 (hết hiệu lưc)

Nghị định 91/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (hết hiệu lực)

Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2002 (hết hiệu lưc)

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012

Nghị định số 24/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008. (hết hiệu lực)

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư (hết hiệu lực)

Nghị định 40/2010/NĐ-CP về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. (hết hiệu lực)

Nghị định 100/2010/NĐ-CP về Công báo (hết hiệu lực)

2. Tài liệu tham khảo

5/5 - (16403 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền