Tổng hợp các luật, bộ luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Chuyên mụcThảo luận pháp luật, Xây dựng văn bản pháp luật van-ban-luat

Tổng hợp các văn bản luật (luật, bộ luật) trong hệ thống pháp luật Việt Nam bao gồm các luật, bộ luật đã hết hiệu lực, đang có và sắp có hiệu lực.

 

 1. Bộ Luật Dân Sự 2005
 2. Bộ Luật Dân Sự 2015
 3. Bộ Luật Hàng Hải 2005
 4. Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2015
 5. Bộ Luật Hình Sự 1999
 6. Bộ Luật Hình Sự 2015
 7. Bộ Luật Hình Sự Sửa Đổi 2009
 8. Bộ Luật Lao Động 2012
 9. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2004
 10. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015
 11. Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Sửa Đổi 2011
 12. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2003
 13. Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015
 14. Hiến Pháp 2013
 15. Luật An Ninh Quốc Gia 2004
 16. Luật An Toàn Thông Tin Mạng 2015
 17. Luật An Toàn Thực Phẩm 2010
 18. Luật An Toàn, Vệ Sinh Lao Động 2015
 19. Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2008
 20. Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật 2015
 21. Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Của Hội Đồng Nhân Dân Và Uỷ Ban Nhân Dân 2004
 22. Luật Báo Chí 1989
 23. Luật Báo Chí Sửa Đổi 1999
 24. Luật Bảo Hiểm Tiền Gửi 2012
 25. Luật Bảo Hiểm Xã Hội 2014
 26. Luật Bảo Hiểm Y Tế 2008
 27. Luật Bảo Hiểm Y Tế Sửa Đổi 2014
 28. Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014
 29. Luật Bảo Vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng 2010
 30. Luật Bảo Vệ Sức Khỏe Nhân Dân 1989
 31. Luật Bảo Vệ Và Kiểm Dịch Thực Vật 2013
 32. Luật Bảo Vệ Và Phát Triển Rừng 2004
 33. Luật Bầu Cử Đại Biểu Quốc Hội Và Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân 2015
 34. Luật Biên Giới Quốc Gia 2003
 35. Luật Biển Việt Nam 2012
 36. Luật Bình Đẳng Giới 2006
 37. Luật Bưu Chính 2010
 38. Luật Các Công Cụ Chuyển Nhượng 2005
 39. Luật Các Tổ Chức Tín Dụng 2010
 40. Luật Cán Bộ, Công Chức 2008
 41. Luật Căn Cước Công Dân 2014
 42. Luật Cạnh Tranh 2004
 43. Luật Chất Lượng Sản Phẩm, Hàng Hóa 2007
 44. Luật Chứng Khoán 2006
 45. Luật Chứng Khoán Sửa Đổi 2010
 46. Luật Chuyển Giao Công Nghệ 2006
 47. Luật Cơ Quan Đại Diện Việt Nam Ở Nước Ngoài 2009
 48. Luật Cơ Yếu 2011
 49. Luật Công An Nhân Dân 2014
 50. Luật Công Chứng 2014
 51. Luật Công Đoàn 2012
 52. Luật Công Nghệ Cao 2008
 53. Luật Công Nghệ Thông Tin 2006
 54. Luật Cư Trú 2006
 55. Luật Đa Dạng Sinh Học 2008
 56. Luật Đặc Xá 2007
 57. Luật Dân Quân Tự Vệ Năm 2009
 58. Luật Đất Đai 2013
 59. Luật Dầu Khí 1993
 60. Luật Dầu Khí 2000
 61. Luật Dầu Khí Sửa Đổi 2008
 62. Luật Đấu Thầu 2013
 63. Luật Đầu Tư Công 2014
 64. Luật Đê Điều 2006
 65. Luật Di Sản Văn Hóa 2001
 66. Luật Di Sản Văn Hóa Sửa Đổi 2009
 67. Luật Điện Ảnh 2006
 68. Luật Điện Ảnh Sửa Đổi 2009
 69. Luật Điện Lực 2004
 70. Luật Điện Lực Sửa Đổi 2012
 71. Luật Đo Lường 2011
 72. Luật Doanh Nghiệp 2014
 73. Luật Du Lịch 2005
 74. Luật Dự Trữ Quốc Gia 2012
 75. Luật Dược 2005
 76. Luật Đường Sắt 2005
 77. Luật Giá 2012
 78. Luật Giám Định Tư Pháp 2012
 79. Luật Giao Dịch Điện Tử 2005
 80. Luật Giáo Dục 2005
 81. Luật Giáo Dục Đại Học 2012
 82. Luật Giáo Dục Nghề Nghiệp 2014
 83. Luật Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh Năm 2013
 84. Luật Giáo Dục Sửa Đổi Năm 2009
 85. Luật Giao Thông Đường Bộ 2008
 86. Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa 2004
 87. Luật Giao Thông Đường Thủy Nội Địa Sửa Đổi 2014
 88. Luật Hải Quan 2014
 89. Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam 2006
 90. Luật Hàng Không Dân Dụng Việt Nam Sửa Đổi 2014
 91. Luật Hiến, Lấy, Ghép Mô, Bộ Phận Cơ Thể Người Và Hiến Lấy Xác 2006
 92. Luật Hộ Tịch 2014
 93. Luật Hóa Chất 2007
 94. Luật Hòa Giải Ở Cơ Sở Năm 2013
 95. Luật Hoạt Động Chữ Thập Đỏ 2008
 96. Luật Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội Và Hội Đồng Nhân Dân 2015
 97. Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014
 98. Luật Hợp Tác Xã 2012
 99. Luật Kế Toán 2003
 100. Luật Kế Toán 2015
 101. Luật Khám Bệnh, Chữa Bệnh Năm 2009
 102. Luật Khí Tượng Thủy Văn 2015
 103. Luật Khiếu Nại 2011
 104. Luật Khoa Học Và Công Nghệ Năm 2013
 105. Luật Khoáng Sản 2010
 106. Luật Kiểm Toán Độc Lập
 107. Luật Kiểm Toán Nhà Nước 2015
 108. Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm 2000
 109. Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Sửa Đổi 2010
 110. Luật Kinh Doanh Bất Động Sản 2014
 111. Luật Ký Kết, Gia Nhập Và Thực Hiện Điều Ước Quốc Tế 2005
 112. Luật Luật Sư 2006
 113. Luật Luật Sư Sửa Đổi 2012
 114. Luật Lưu Trữ 2011
 115. Luật Lý Lịch Tư Pháp 2009
 116. Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam 2015
 117. Luật Năng Lượng Nguyên Tử 2008
 118. Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 2010
 119. Luật Ngân Sách Nhà Nước 2002
 120. Luật Ngân Sách Nhà Nước 2015
 121. Luật Nghĩa Vụ Quân Sự 2015
 122. Luật Người Cao Tuổi Năm 2009
 123. Luật Người Khuyết Tật 2010
 124. Luật Người Lao Động Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp Đồng Năm 2006
 125. Luật Nhà Ở 2014
 126. Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam 2014
 127. Luật Nuôi Con Nuôi 2010
 128. Luật Phá Sản 2014
 129. Luật Phí Và Lệ Phí 2015
 130. Luật Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật 2012
 131. Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy 2001
 132. Luật Phòng Cháy Và Chữa Cháy 2013
 133. Luật Phòng, Chống Bạo Lực Gia Đình 2007
 134. Luật Phòng, Chống Bệnh Truyền Nhiễm 2007
 135. Luật Phòng, Chống Khủng Bố Năm 2013
 136. Luật Phòng, Chống Ma Túy 2000
 137. Luật Phòng, Chống Ma Túy Sửa Đổi 2008
 138. Luật Phòng, Chống Mua Bán Người Năm 2011
 139. Luật Phòng, Chống Nhiễm Vi Rút Gây Ra Hội Chứng Suy Giảm Miễn Dịch Mắc Phải Ở Người (Hivaids) 2006
 140. Luật Phòng, Chống Rửa Tiền 2012
 141. Luật Phòng, Chống Tác Hại Của Thuốc Lá 2012
 142. Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2005
 143. Luật Phòng, Chống Tham Nhũng 2007
 144. Luật Phòng, Chống Tham Nhũng Sửa Đổi 2012
 145. Luật Phòng, Chống Thiên Tai Năm 2013
 146. Luật Quản Lý Nợ Công 2009
 147. Luật Quản Lý Thuế 2006
 148. Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2012
 149. Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Nhà Nước 2008
 150. Luật Quản Lý, Sử Dụng Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Sản Xuất, Kinh Doanh Tại Doanh Nghiệp 2014
 151. Luật Quân Nhân Chuyên Nghiệp, Công Nhân Và Viên Chức Quốc Phòng 2015
 152. Luật Quảng Cáo 2012
 153. Luật Quốc Phòng 2005
 154. Luật Quốc Tịch Việt Nam 2008
 155. Luật Quốc Tịch Việt Nam Sửa Đổi 2014
 156. Luật Quy Hoạch Đô Thị 2009
 157. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam 1999
 158. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Sửa Đổi 2008
 159. Luật Sĩ Quan Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Sửa Đổi 2014
 160. Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2005
 161. Luật Sở Hữu Trí Tuệ Sửa Đổi 2009
 162. Luật Sử Dụng Năng Lượng Tiết Kiệm Và Hiệu Quả 2010
 163. Luật Sửa Đổi Bộ Luật Hình Sự 2017
 164. Luật Sửa Đổi Các Luật Về Thuế 2014
 165. Luật Tài Nguyên Nước 2012
 166. Luật Tài Nguyên, Môi Trường Biển Và Hải Đảo 2015
 167. Luật Tần Số Vô Tuyến Điện Năm 2009
 168. Luật Thanh Niên 2005
 169. Luật Thanh Tra 2010
 170. Luật Thể Dục, Thể Thao 2006
 171. Luật Thi Đua, Khen Thưởng 2003
 172. Luật Thi Đua, Khen Thưởng Sửa Đổi 2005
 173. Luật Thi Đua, Khen Thưởng Sửa Đổi 2013
 174. Luật Thi Hành Án Dân Sự 2008
 175. Luật Thi Hành Án Dân Sự Sửa Đổi 2014
 176. Luật Thi Hành Án Hình Sự 2010
 177. Luật Thi Hành Tạm Giữ, Tạm Giam 2015
 178. Luật Thống Kê 2003
 179. Luật Thống Kê 2015
 180. Luật Thủ Đô 2012
 181. Luật Thú Y 2015
 182. Luật Thực Hành Tiết Kiệm, Chống Lãng Phí 2013
 183. Luật Thuế Bảo Vệ Môi Trường 2010
 184. Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng 2008
 185. Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng Sửa Đổi Năm 2013
 186. Luật Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp 1993
 187. Luật Thuế Sử Dụng Đất Phi Nông Nghiệp 2010
 188. Luật Thuế Tài Nguyên Năm 2009
 189. Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân 2007
 190. Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân Sửa Đổi 2012
 191. Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp 2008
 192. Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Sửa Đổi Năm 2013
 193. Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt 2008
 194. Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Sửa Đổi 2014
 195. Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu 2005
 196. Luật Thương Mại 2005
 197. Luật Thủy Sản 2003
 198. Luật Tiếp Công Dân 2013
 199. Luật Tiêu Chuẩn Và Quy Chuẩn Kỹ Thuật 2006
 200. Luật Tố Cáo 2011
 201. Luật Tổ Chức Chính Phủ 2015
 202. Luật Tổ Chức Chính Quyền Địa Phương 2015
 203. Luật Tổ Chức Cơ Quan Điều Tra Hình Sự 2015
 204. Luật Tổ Chức Hội Đồng Nhân Dân Và Ủy Ban Nhân Dân 2003
 205. Luật Tổ Chức Quốc Hội 2014
 206. Luật Tổ Chức Tòa Án Nhân Dân 2014
 207. Luật Tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 2014
 208. Luật Tố Tụng Hành Chính 2010
 209. Luật Tố Tụng Hành Chính 2015
 210. Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước 2009
 211. Luật Trợ Giúp Pháp Lý 2006
 212. Luật Trọng Tài Thương Mại 2010
 213. Luật Trưng Cầu Ý Dân 2015
 214. Luật Trưng Mua, Trưng Dụng Tài Sản 2008
 215. Luật Tương Trợ Tư Pháp 2007
 216. Luật Về Hoạt Động Giám Sát Của Quốc Hội 2003
 217. Luật Về Quyền Lập Hội 1957
 218. Luật Về Quyền Tự Do Hội Họp 1957
 219. Luật Việc Làm 2013
 220. Luật Viên Chức 2010
 221. Luật Viễn Thông Năm 2009
 222. Luật Xây Dựng 2014
 223. Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính 2012
 224. Luật Xuất Bản 2012

 


Các tìm kiếm liên quan đến việt nam có bao nhiêu ngành luật, việt nam có bao nhiêu luật, sơ đồ hệ thống pháp luật việt nam, nội dung cơ bản một số ngành luật trong hệ thống pháp luật việt nam, ngành luật là gì, có những ngành luật nào, ngành luật nào quan trọng nhất, ve sơ đồ hệ thống pháp luật việt nam, ưu điểm của hệ thống pháp luật việt nam

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 707 Bài viết
Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar