Các tội danh không áp dụng thời hiệu thi hành bản án

Chuyên mụcLuật hình sự Tội danh

Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 được thông qua với nhiều quy định được sửa đổi bổ sung. Một trong số đó là quy định về việc không áp dụng thời hiệu thi hành bản án hình sự. Quy định này của Bộ luật hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi bộ luật hình sự 2017.

 

Theo đó, các tội danh không áp dụng thời hiệu thi hành bản án bao gồm như sau:

 

1. Tội phản bội Tổ quốc.

2. Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

3. Tội gián điệp.

4. Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ.

5. Tội bạo loạn.

6. Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

7. Tội phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

8. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội.

9. Tội phá hoại chính sách đoàn kết.

10. Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

11. Tội phá rối an ninh.

12. Tội chống phá cơ sở giam giữ.

13. Tội tổ chức, cưỡng ép, xúi giục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

14. Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

15. Hình phạt bổ sung.

16. Tội phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược.

17. Tội chống loài người.

18. Tội phạm chiến tranh.

19. Tội tuyển mộ, huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê.

20. Tội làm lính đánh thuê.

21. Tội tham ô tài sản với các tình tiết sau đây:

a. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b. Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c. Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d. Dẫn đến doanh nghiệp hoặc tổ chức khác bị phá sản hoặc ngừng hoạt động.

e. Chiếm đoạt tài sản trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

f. Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

22. Tội nhận hối lộ với các tình tiết sau đây:

a. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b. Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng;

c. Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

d. Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền