Bài tập môn pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản

Chuyên mụcPháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản Nội dung đã bị ẩn
Bài viết đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Các tìm kiếm liên quan đến bài tập môn pháp luật về chủ thể kinh doanh: bài tập chủ thể kinh doanh có đáp án, tài liệu môn chủ thể kinh doanh, nhận định đúng sai môn chủ thể kinh doanh, ôn tập môn chủ thể kinh doanh, nhận định đúng sai luật doanh nghiệp có đáp án, bài tập tình huống chủ thể kinh doanh, đề thi luật chủ thể kinh doanh, pháp luật về chủ thể kinh doanh và phá sản

đánh giá bài viết

Phản hồi

 1. Công ty cổ phần X (Công ty X) được thành lập vào ngày 8/8/2016, đặt trụ sở chính tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Ngày 31/7/2017, ông A (một cổ đông sáng lập của Công ty X) muốn chuyển nhượng 75.000 cổ phần phổ thông cho bạn mình là ông B. Tuy nhiên, trước đó ông B đã bị tòa án ra quyết định tuyên bố hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  Hỏi: ông A có được chuyển nhượng số cổ phần trên cho ông B hay không? Vì sao?

  2. Ngày 13/10/2018, Công ty Y gửi công văn yêu cầu Công ty X trả cho công ty số tiền nợ là 5 tỷ đồng. Do đang gặp khó khăn về tài chính cho nên ngày 15/10/2018, Công ty X gửi công văn tới Công ty Y xin gia hạn thời gian trả nợ đến hết tháng 11/2 1018.

  Tuy nhiên, công ty không chấp nhận và đã nộp đơn yêu cầu tòa án mở thủ tục phá sản đối với Công ty X.

  Hỏi:

  Công ty có quyền nộp đơn đề nghị tòa án mở thủ tục phá sản đối với Công ty X không? Giả sử công ty có quyền nộp đơn thì sẽ nộp đơn đến tòa án nào?

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền