Ví dụ về Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự

Chuyên mụcLuật tố tụng dân sự Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS)

Dưới đây là một số ví dụ về Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS) năm 2015.

 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự là người tuy không khởi kiện, không bị kiện, nhưng việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ nên họ được tự mình đề nghị hoặc các đương sự khác đề nghị và được Tòa án chấp nhận đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trường hợp việc giải quyết vụ án dân sự có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của một người nào đó mà không có ai đề nghị đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì Tòa án phải đưa họ vào tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

(Khoản 4 Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015)

 

Ví dụ 1:

A cho B mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn tại ngân hàng C, sau đó A khởi kiện yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng thế chấp giữa B và ngân hàng C do những sai phạm trong ký kết hợp đồng thế chấp. Trong trường hợp này, A là người khởi kiện, ngân hàng C là bên bị kiện; B là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

Ví dụ 2:

 

 


Các tìm kiếm liên quan đến Ví dụ về Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự theo quy định của blttds năm 2015, tiểu luận người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong tố tụng dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong tố tụng hình sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự là gì, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong thi hành án dân sự, bộ luật tố tụng dân sự 2015, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền