Phân biệt công báo và công bố

Phân biệt công báo và công bố

 

Công báo là gì?

Công báo là ấn phẩm thông tin pháp lý chính thức của Nhà nước, do Chính phủ thống nhất quản lý, có chức năng đăng các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phối hợp ban hành, các điều ước quốc tế đã có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác theo quy định. (Khoản 1 Điều 2 Nghị định 100/2010/NĐ-CP – Nghị định về công báo)

 

Công bố là gì?

Công bố là công khai cho mọi người cùng biết về một vấn đề nào đó bằng cách đưa ra những thông tin liên quan trực tiếp đến vấn đề.

 


Các tìm kiếm liên quan đến công báo là gì, nghị định về công báo, quy định về đăng công báo, thời hạn lưu trữ công báo, quy định lưu trữ công báo, công báo luật, công báo năm 2017, công báo năm 2006, công báo hà nội

đánh giá bài viết

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền