Tổng hợp thuật ngữ pháp lý tiếng anh thông dụng dành cho Doanh nghiệp

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp phan-tich-cac-dieu-kien-thanh-lap-danh-nghiep

Trong quá trình soạn thảo hợp đồng hoặc các văn bản tài liệu khác với đối tác nước ngoài, doanh nghiệp cần lưu ý những thuật ngữ pháp lý quan trọng mà PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP điểm lại sau đây:

 

Ngoài ra, PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP cũng gửi đến các thành viên file “Mẫu giấy ủy quyền” thực hiện thủ tục tại Sở KH&ĐT và “Tên các cơ quan nhà nước và các chức danh” bằng tiếng Anh.

 

Mẫu giấy ủy quyền (TIẾNG ANH)

Tổng hợp tên cơ quan nhà nước và các chức danh (TIẾNG ANH)

 

 

CÁC THUẬT NGỮ PHÁP LÝ THÔNG DỤNG TIẾNG ANH

CÁC LOẠI GIẤY PHÉP
  Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cơ quan … xác nhận   Copy of business registration certificate certified by…
  Giấy chứng nhận ĐKKD   Business Registration Certificate
  Giấy chứng nhận đăng ký họat động   Operation Registration Certificate
  Giấy phép thành lập công ty   License for establishment of company
  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   The certificate of the land use right
  Giấy ủy quyền   Power of Attorney
CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG
  Hợp đồng hợp tác KD   Business co-operation contract
  Hợp đồng BOT/BTO/BT   BOT/BTO/BT contract
  Hợp đồng lao động   Labor contract
  Tín dụng thư không hủy ngang   Irrevocable L/C
CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
  Công ty TNHH MTV   Single-member limited liability company
  Công ty TNHH 2TV trở lên   Multi-member limited liability company
  Công ty Cổ phần   Joint-stock companies
  Công ty Đại chúng   Public companies
  Công ty hợp danh   Partnership
  Doanh nghiệp nhà nước   State-owned companies
  Doanh nghiệp tư nhân   Sole proprietorships
  Nhóm công ty   Groups of companies
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP
  Chia doanh nghiệp   Total Division
  Tách doanh nghiệp   Partial division
  Hợp nhất doanh nghiệp   Corporate amalgamation
  Sáp nhập doanh nghiệp   Acquisition
  Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần   Converting a limited liability company into a joint-stock company
  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một TV   Converting a joint-stock company into a single-member limited liability company
  Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 TV trở lên   Converting a joint-stock company into a multi-member limited liability company
  Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH   Converting a sole proprietorship into a limited liability company
  Tạm ngừng kinh doanh   Enterprise suspension
  Giải thể   Dissolution
THÔNG TIN QUAN TRỌNG CỦA DOANH NGHIỆP
  Tên thương nhân nước ngoài   appelation of foreign trader
  Vốn điều lệ   Regulation capital
  Lĩnh vực họat động chính   the main operation scope
  Tóm tắt quá trình họat động   summary of the operation process
  Trong quá trình hoạt động   During the course of its operation
  Điều lệ Công ty   Company’s charter
  Điều lệ hiệp hội, công ty   Articles of association; By-law Articles
  Điều lệ thành lập Cty   Memorandum of association
  Báo cáo quyết toán   Finalization Report
  Ngành, nghề kinh doanh   Main business lines
  Vốn điều lệ   Regulation Capital
  Vốn đầu tư   Investment Capital
  Tổng vốn dự kiến   Total proposed capital
  Hình thức góp vốn   Form of capital contribution
  Đại diện được ủy quyền   Authorized representative
  Liên doanh   Joint venture
  Doanh nghiệp 100% vốn nước ngòai   Enterprise with 100% foreign owned capital
  Qui mô dự kiến   Proposed scale
  Ban quản lý dự án   Project Management Board of…
  Ban quản lý khu công nghiệp   Industrial Zone Management Board of…
  Cổ đông   Shareholder
  Cá nhân   Individual
  Tổ chức   Organizations
  Quyền và nghĩa vụ   Rights and obligations
  Người đại diện theo pháp luật   Legal representative
  Chủ sở hữu   Owners
MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Luật Doanh nghiệp   Law on enterprises
  Luật Đầu tư   Law on investment
  Bộ Luật lao động   Labor Code
  Bộ Luật Dân sự   Civil Code
  Bộ Luật Hình sự   Criminal Code
  Nghị định 78/2015/NĐ-CP   Decree No.78/2015/ND-CP
  Thông tư 83/2016/TT-BTC   Circular No.83/2016/TT-BTC

 

 

Thành Đạt / PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền