Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác tại BLHS 2015

Chuyên mụcLuật hình sự Vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định tại Điều 138 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 108 Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác người BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người

 

Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

 

Bình luận Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác tại BLHS 2015

Điều luật quy định hai tội gồm:

  • Tội vô ý gây thương tích cho người khác.
  • Tội vô ý gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

1. Khái niệm

Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được hiểu là hành vi vi phạm các quy tắc thông thường trong cuộc sống về đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe của người khác vì quá tự tin hoặc vì cẩu thả, đã làm cho người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khỏe.

2. Yếu cấu thành Tội vô ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi. Có hành vi vi phạm các quy tắc thông thường trong cuộc sống là nguyên nhân trực tiếp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (xem giải thích tương tự ở Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác)

b) Về hậu quả. Hành vi nêu trên đã gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này/

Lưu ý: Trường hợp gây hậu quả chết người thì người có hành vi nêu trên phải chịu TNHS về tội vô ý làm chết người.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội nêu trên xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt khách quan

Người phạm tội này đã thực hiện tội phạm này với lỗi vô ý (vô ý vì quá tự tin hoặc vô ý vì cẩu thả).

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này được thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) Khung một (khoản 1)

Có mức phạt cải tạo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

5/5 - (18243 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền