Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Chuyên mụcLuật hình sự Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh BLHS 1999.

 

Những nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người 

 

Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 31% trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người.

 

Bình luận Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Điều luật quy định 2 tội danh gồm:

– Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

– Tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Khái niệm

Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được hiểu là hành vi gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái không tự chủ kiềm chế được hành vi phạm tội của mình do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người phạm tội.

2. Các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh có các dấu hiệu sau:

a) Về hành vi. Có một trong các hành vi sau:

– Có hành vi gây thương tích cho người khác (xem giải thích tương tự ở tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác) trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (xem giải thích tương tự tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh).

– Có hành vi cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác (xem giải thích tương tự tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác) trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (xem giải thích tương tự ở tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh).

b) Về hậu quả. Người có hành vi nêu trên phải gây thương tật cho người bị hại tỷ lệ từ 31% trở lên thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cấu thành cơ bản của tội này.

Lưu ý:

Người cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh mà lại nhân có tỷ lệ thương tật từ 30% trở xuống thì không được coi là phạm tội (tức chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm này). Trường hợp người bị hại có tỷ lệ thương tật từ 30% trở lên thì người thực hiện hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây thiệt hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi người bị hại có đơn yêu cầu khởi tố hình sự.

Nếu bị hại rút đơn yêu cầu khởi tố trước ngày mở phiên tòa hình sự thì vụ án phải được đình chỉ. Người bị hại không có quyền yêu cầu khởi tố lại.

2.2. Khách thể

Hành vi phạm tội đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội đã thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được chia thành 02 không cụ thể như sau

a) Khung một (khoản 1)

có mức phạt tiền từ mười triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

b) Khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền