Dấu hiệu pháp lý của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Chuyên mụcLuật hình sự Cho vay lãi nặng

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều … BLHS 1999.

 

Các nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

 

Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là gì?

Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là cho vay nặng lãi với lãi suất gấp 05 lần trở lên mức lãi suất quy định trong Bộ luật dân sự nhằm thu lợi bất chính.

2. Dấu hiệu pháp lý của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

2.1. Khách thể

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xâm phạm trật tự quản lí kinh tế mà cụ thể là trong lĩnh vực quản lí tiền tệ.

2.2. Mặt khách quan

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thể hiện dưới hành vi cho người khác vay với thỏa thuận lãi suất cao gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất với Bộ luật dân sự quy định. Hiện nay theo quy định của Bộ luật dân sự thì lãi suất hợp đồng vay được xác định như sau: “1. Lãi suất vay do cá bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính Phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực. 2. Trường hợp các bên thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại Khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Hành vi nêu trên chỉ cấu thành tội phạm nếu người phạm tội thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2.3. Mặt chủ quan

Tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được thực hiện với lỗi cố ý. Động cơ phạm tội và vụ lợi.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội cho vay nặng lãi nặng trong giao dịch dân sự là người từ đủ 16 tuổi và có năng lực trách nhiệm hình sự. Nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lí công quỹ và dùng công quỹ cho vay lãi nặng mang tính chất bóc lột thì vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Điều 201 quy định 02 khung hình phạt:

–  Người phạm tội theo quy định tại khoản 1 thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

–  Người phạm tội theo quy định tại khoản 2 thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên.

–  Hình phạt bổ sung: ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 05 năm.


Các tìm kiếm liên quan đến Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tội cho vay nặng lãi 2018, tội cho vay nặng lãi 2015, tội cho vay nặng lãi 2017, tội cho vay nặng lãi blhs 2015, mức lãi suất cao nhất quy định trong bộ luật dân sự, cho vay tiền với lãi suất 3% trên tháng có phải cho vay nặng lãi không, cho vay nặng lãi phạt bao nhiêu năm tù, quy định về lãi suất cho vay của ngân hàng

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền