Thủ tục sang tên đổi chủ xe gắn máy 2017

Chuyên mụcLuật dân sự Kinh nghiệm sang tên đổi chủ xe gắn máy

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2013/BCA, có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2010 về đăng ký xe nhằm tháo gỡ những trường hợp xe được mua bán qua nhiều đời chủ, không có chứng từ chuyển nhượng; đơn giản hóa thủ tục đăng ký, sang tên xe.

 

Theo đó:

 

Thông tư 12/2013/BCA, có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 sửa đổi, bổ sung

 

Kinh nghiệm sang tên đổi chủ xe gắn máy

 

 

Quy định cụ thể nêu tại Thông tư 12/2013: Từ ngày 15/4/2013 đến ngày 31/12/2014, việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người thực hiện như sau:

 

Đối với hồ sơ đăng ký sang tên xe:

 

hồ sơ đăng ký sang tên xe
Hồ sơ đăng ký sang tên xe (Ảnh minh họa)

 

Nếu đăng ký sang tên xe trong cùng một tỉnh:

 

1. Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

 

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú.

 

+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

 

+ Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.

 

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

 

2. Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

 

+ Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này) có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

 

+ Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

 

+ Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

 

Nếu đăng ký sang tên, di chuyển xe từ tỉnh này sang tỉnh khác

 

Vui lòng xem ở trang 2 ->

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền