Hồ sơ vụ án hình sự là gì? Thành phần hồ sơ vụ án hình sự gồm?

Chuyên mụcLuật tố tụng hình sự, Thảo luận pháp luật Hồ sơ vụ án hình sự

Hồ sơ vụ án hình sự là gì?

Hồ sơ vụ án hình sự là tổng hợp các văn bản, tài liệu và chứng cứ được các cơ quan tiến hành tố tụng (Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án) thu thập hoặc lập ra trong quá trình tố tụng (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự), được sắp xếp theo một trình tự nhất định phục vụ cho việc giải quyết vụ án và lưu trữ lâu dài.

 

Những nội dung liên quan:

 

Hồ sơ vụ án hình sự gồm những gì?

Thành phần hồ sơ vụ án hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 131 Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) 2015 gồm có:

– Lệnh, quyết định, yêu cầu của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát;

– Các biên bản tố tụng do Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát lập;

– Các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án.

– Các chứng cứ, tài liệu do Viện kiểm sát, Tòa án thu thập trong giai đoạn truy tố, xét xử phải đưa vào hồ sơ vụ án.

Hồ sơ vụ án phải có thống kê tài liệu kèm theo. Thống kê tài liệu ghi rõ tên tài liệu, số bút lục và đặc điểm của tài liệu (nếu có). Trường hợp có bổ sung tài liệu vào hồ sơ vụ án thì phải có thống kê tài liệu bổ sung. Hồ sơ vụ án phải được quản lý, lưu giữ, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thứ tự sắp xếp tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án hình sự

Thông thường các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án hình sự được sắp xếp theo một trình tự nhất định, theo nhóm tài liệu, lấy thời gian thu thập làm căn cứ để sắp xếp theo thứ tự tài liệu thu thập trước để ở trên, tài liệu thu thập sau để ở dưới, cụ thể như sau:

– Các văn bản về khởi tố vụ án, khởi tố bị can;

– Các văn bản về thủ tục trong việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn;

– Các tài liệu về kết quả điều tra không thuộc lời khai của những người tham gia tố tụng;

– Biên bản ghi lời khai của người tham gia tố tụng;

– Tài liệu về nhân thân bị can;

– Tài liệu về nhân thân người bị hại;

– Các tài liệu về đình chỉ, tạm đình chỉ điều tra;

– Tài liệu kết thúc điều tra;

– Tài liệu về truy tố;

– Tài liệu trong giai đoạn xét xử;

– Các tài liệu của Toà án cấp trên khi huỷ án điều tra lại hoặc xét xử lại (nếu có).

Theo đó, khi tiến hành tố tụng trong giai đoạn khởi tố, điều tra, Cơ quan điều tra phải lập hồ sơ vụ án.


Các tìm kiếm liên quan đến hồ sơ vụ án hình sự gồm những gì, quy định về lập hồ sơ vụ án hình sự, hồ sơ ak là gì, hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, hồ sơ hình sự, cách sắp xếp hồ sơ vụ án dân sự, giáo trình kỹ năng giải quyết vụ án hình sự, cách sắp xếp hồ sơ ak, hồ sơ ad là gì

5/5 - (29004 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền