Thủ tục ban đầu về Thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật thuế

Như chúng ta đã biết, thuế là một khoản đóng góp bắt buộc từ các thể nhân và pháp nhân cho nhà nước theo mức độ và thời hạn được pháp luật quy định nhằm sử dụng cho mục đích công cộng.

 

Một doanh nghiệp khi hoạt động thì phải chịu các khoản thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Như vậy, để thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với Nhà nước thì khi thành lập doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì về thuế? Mình xin chia sẽ một số thông tin mà mình biết từ thực tế cũng như trong quá trình tìm hiểu pháp luật về doanh nghiệp và thuế.

 

1. Đăng ký thuế

Để thực hiện nghĩa vụ thuế của mình đối với Nhà nước, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin của mình cho Cơ quan Thuế bằng thủ tục đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hiện hành (khoản 1 Điều 8 Nghị định 78/2015/NĐ-CP) thì mã số doanh nghiệp chính là mã số thuế của doanh nghiệp. Và hiện nay, hệ thống thông tin của Cơ quan Thuế đã kết nối với hệ thống dữ liệu của sở Kế hoạch và Đầu tư nên khi bạn đã hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh thì đã hoàn tất thủ tục đăng ký thuế. Mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp, các doanh nghiệp không cần đến đăng ký thuế tại cơ quan thuế. Trừ một số ít trường hợp, doanh nghiệp không đăng ký thành lập theo Luật Doanh nghiệp thì phải tiến hành thủ tục đăng ký thuế tại Cơ quan Thuế.

 

2. Khai và nộp lệ phí môn bài

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì doanh nghiệp phải kê khai và nộp lệ phí môn bài, trước đây là thuế môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 139/2015/NĐ-CP.

 

3. Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp nên thông báo cho cơ quan thuế về phương pháp áp dụng tính thuế giá trị gia tăng theo mẩu 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC, doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 phương pháp tính thuế gia trị gia tăng là phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Nếu bạn không gửi thông báo trong thời hạn theo Công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 thì bạn sẽ mặc nhiên áp dụng phương pháp khấu trừ.

Đối với phương pháp khấu trừ thì bạn sử dụng hoá đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ. Còn đối với phương pháp trực tiếp thì bạn sẽ sử dụng hoá đơn bán hàng. Để sử dụng hoá đơn bán hàng bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hoá đơn. Trước khi phát hành hoá đơn cho khách hàng , bạn phải lập thủ tục phát hành hoá đơn với Cơ quan thuế. Nếu khi phát hành hoá đơn mà bạn chưa thực hiện thủ tục thông báo phát hành hoá đơn thì bạn sẽ bị sử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn theo thông tư 10/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 176/2016/TT-BTC.

 

4. Đăng ký thuế cho người lao động

Trường hợp doanh nghiệp co thuê mướn lao động, thì doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thu nhập cho họ, nếu người lao động chưa có mã số thuế thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thuế cho người lao động.

Đây là những thông tin mình góp nhặt được, hy vọng nhận được sự chia sẻ từ mọi người!

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền