Tại sao nói phá sản là thủ tục tư pháp đặc biệt?

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật phá sản, Luật thương mại Phá sản là gì?

Phá sản là gì?

Khoản 2, điều 4 Luật phá sản 2014 có quy địnhPhá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Tại sao nói phá sản là thủ tục tư pháp đặc biệt?

Sở dĩ nói phá sản là một thủ tục đòi nợ và thanh toán nợ đặc biệt là do:

1. Việc đòi nợ và thanh toán nợ mang tính tập thể tất cả các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ đến Tòa án trong thời hạn luật định, Tòa án sẽ dựa vào danh sách này để tiến hành thanh toán cho các chủ nợ trên cơ sở tập thể. Nó khác với đòi nợ thông thường là ai đến trước thì được trả trước, còn trong phá sản, tài sản thanh lý được trả cho các chủ nợ theo tỉ lệ tương ứng của khoản nợ trong tổng khối nợ mà con nợ đang có nghĩa vụ phải thanh toán.

2. Việc đòi nợ và thanh toán nợ (kể cả nợ đến hạn và nợ chưa đến hạn) được tiến hành thông qua một cơ quan đại diện có thẩm quyền, đó là Tòa án.

3. Việc thanh toán các khoản nợ được tiến hành trên cơ sở số tài sản còn lại của Doanh nghiệp, khi giải quyết thủ tục phá sản, nghĩa vụ của Doanh nghiệp mắc nợ sẽ chấm dứt sau khi dùng toàn bộ tài sản của DN để trả nợ mặc dù có thể thanh toán chưa đủ cho các chủ nợ.

4. Việc thanh toán các khoản nợ được tiến hành sau khi có quyết định của Tòa án.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Tại sao nói phá sản là thủ tục tư pháp đặc biệt, tại sao nói phá sản là thủ tục phục hồi doanh nghiệp và thanh toán nợ đặc biệt, phá sản là thủ tục phục hồi đặc biệt, chứng minh thủ tục phá sản doanh nghiệp là một thủ tục phục hồi doanh nghiệp đặc biệt, chứng minh thủ tục phá sản doanh nghiệp là một thủ tục đòi nợ, thanh toán nợ đặc biệt, tại sao nói phá sản là hình thức thanh toán nợ đặc biệt, thủ tục phá sản đặc biệt, thủ tục thanh toán nợ đặc biệt, thủ tục giải quyết phá sản là thủ tục đòi nợ đặc biệt

3.5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền