So sánh phá sản và giải thể doanh nghiệp

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp, Luật phá sản, Luật thương mại So sánh Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp

[Hocluat.vn] Lập bảng so sánh điểm giống và khác nhau giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Phá sản là gì?

Khoản 2, điều 4 Luật phá sản 2014 có quy định “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.

Có nghĩa là doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản với dấu hiệu đặc trưng nhất là không có khả năng thanh toán được các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chưa hẳn đã bị phá sản. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản chỉ được coi là bị phá sản khi đã tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản.

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiêp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

 

Điểm giống nhau giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp

  • Bị thu hồi con dấu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp;
  • Phân chia tài sản còn lại cho các chủ nợ;
  • Giải quyết quyền lợi  cho người làm công.

 

Điểm khác nhau giữa phá sản và giải thể doanh nghiệp

 

Tiêu chí Phá sản Giải thể
Lý do Do sự mất khả năng thanh toán đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu Nhiều nguyên nhân dẫn đến giải thể:
– Mục tiêu kinh doanh đã đạt được hoặc không muốn kéo dài hay không muốn tiếp tục hoạt động kinh doanh;
– Hết thời hạn hoạt động đầu tư, kinh doanh theo giấy phép;
– Bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động do vi phạm pháp luật.
Cơ quan ra quyết định Tòa án có thầm quyền tiến hành theo những trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản Doanh nghiệp tự mình quyết hoặc do cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập quyết định giải thể
Thủ tục tiến hành Thủ tục tư pháp có tính tố tụng cao: chủ nợ đệ đơn lên tòa án xin giải quyết phá sản DN và tuyên bố DN phá sản
  • Thủ tục hành chính: chủ DN tự quyết định việc giải thể hoặc theo quyết định, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hậu quả pháp lý Không phải bao giờ cũng dẫn tới việc doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hoạt động và bị xóa tên trong sổ đăng ký kinh doanh Chấm dứt hoạt động và xóa tên của doanh nghiệp, hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh
Thanh lý tài sản Việc thanh toán tài sản, phân chia giá trị tài sản còn lại của DN, HTX được thực hiện thông qua một cơ quan trung gian sau khi có quyết định tuyên bố phá sản. Khi giải thể chủ DN hoặc DN, HTX trực tiếp thanh toán tài sản, giải quyết nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan.
Thái độ của nhà nước Nhà nước có thể hạn chế quyền tự do kinh doanh đối với chủ sở hữu hay người quản lý điều hành Quyền tự do kinh doanh của chủ sở hữu, người bị quản lý điều hành không bị hạn chế

 

Các tìm kiếm liên quan đến So sánh phá sản và giải thể doanh nghiệp, ví dụ về giải thể và phá sản doanh nghiệp, so sánh giải thể và phá sản công ty cổ phần, khái niệm phá sản và giải thể doanh nghiệp, khái niệm giải thể và phá sản, giải thể là gì, điểm khác nhau giữa xử lý nợ trong giải thể và xử lý nợ trong phá sản, phá sản pháp nhân, giải thể doanh nghiệp là gì

4/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền