Sự bất bình đẳng trong phương pháp điều chỉnh của luật hành chính

Chuyên mụcLuật hành chính luat-hanh-chinh

Sự không bình đẳng trong phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam thể hiện qua phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương bắt buộc.

Sự không bình đẳng giữa các chủ thể tham gia quan hệ quản lí hành chính nhà nước thể hiện trong tính chất đơn phương và bắt buộc của quyết định hành chính.

Các cơ quan hành chính nhà nước và các chủ thể quản lí hành chính khác, dựa vào thẩm quyền của mình, trên cơ sở phân tích, đánh giá tình hình có quyền ra những mệnh lệnh hoặc đề ra các biện pháp quản lí thích hợp đối với từng đối tượng quản lí cụ thể. Những quyết định hành chính đơn phương đều mang tính chất bắt buộc đối với các đối tượng quản lí.

Về nguyên tắc, mọi quyết định đều phải được thi hành, kể cả những quyết định có sự phản kháng của đối tượng quản lí, có nghĩa là quyết định hành chính sẽ được dảm bảo thi hành bằng những biện pháp cưỡng chế nhà nước khi cần thiết. Tuy nhiên các quyết định hành chính đơn phương không phải bao giờ cung được thực hiện trên cơ sở cưỡng chế mà thực trên cơ sở cưỡng chế mà còn được thực hiện chủ yếu thông qua phương pháp thuyết phục.

Tính đơn phương và bắt buộc của quyết định hành chính dẫn đến điều bất cập đó là có thể quyết định đó không đúng nhưng vẫn phải thực hiện. Đối tượng quản lí có quyền đề nghị cấp trên xem xét lại tính đúng đắn của quyết định hành chính. Nếu cấp trên xem xét và sửa lại thì đối tượng quản lí sẽ chấp hành, còn nếu cấp trên không xem xét lại thì đối tượng quản lí vẫn phải thực hiện, tuy nhiên khi thực hiện mà xảy ra những sai phạm thì đối tượng quản lí sẽ không phải chịu trách nhiệm về tính sai phạm của quyết định hành chính đó.

Bên nhân danh nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để đưa ra các quyết định trong phạm vi thẩm quyền của mình vì lợi ích của nhà nước, của xã hội. Quyết định đơn phương của bên có quyền sử dụng quyền lực nhà nước có hiệu lực bắt buộc thi hành đối với các bên hữu quan và được đảm bảo bằng cưỡng chế nhà nước.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Phân tích sự không bình đẳng trong phương pháp điều chỉnh của luật hành chính Việt Nam., sự bất bình đẳng trong phương pháp điều chỉnh của luật hành chính, phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là phương pháp mệnh lệnh đơn phương bắt buộc, phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là mệnh lệnh đơn phương, phương pháp quyền uy phục tùng, phương pháp điều chỉnh luật dân sự, đối tượng điều chỉnh của luật hành chính, phương pháp điều chỉnh đặc trưng của luật hành chính, phương pháp điều chỉnh của luật hình sự

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền