So sánh nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng

Chuyên mụcLuật sở hữu trí tuệ Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Tuy nhiên, nhãn hiệu lại có thể phân chia thành nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng.  Vậy điểm giống và khác nhau của các loại nhãn hiệu này là như thế nào, cụ thể:

 

Điểm giống nhau giữa nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng

  • Đều là dấu hiệu dùng để phân biệt hành hóa, dịch vụ của các các tổ chức, cá nhân khác nhau được quy định trong Luật sở hữu trí tuệ.
  • Có thời hạn bảo hộ là 10 năm, thời hạn bảo hộ không giới hạn

 

Phân biệt nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng (Điểm khác nhau)

 

Nhãn hiệu thông thường Nhãn hiệu nổi tiếng
Khái niệm Nhãn hiệu thông thường được quy định tại khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2013: “nhãn hiệu là dấu hiệu dung để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau”. Nhãn hiệu nổi tiếng được quy định tại khoản 20 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2013 quy định: “nhãn hiệu nổi tiếng là nhãn hiệu được người tiêu dùng biết đến rộng rãi trên toàn lãnh thổ Việt Nam”.
Căn cứ xác lập quyền Đối với nhãn hiệu này thì phải đăng ký Trên cơ sở thực tiễn sử dụng nhãn hiệu
Thời hạn Theo quy định tại Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ thì có thời hạn là mười năm và có thể ra hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm. Thời hạn với nhãn hiệu này là đến khi nhãn hiệu này không còn đáp ứng được các tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng tại Điều 75 luật sở hữ trí tuệ.
Cơ chế bảo hộ trong việc đăng ký Cơ chế bảo họ trong việc đăng ký thì chủ sở hữu nhãn hiệu chỉ có quyền phản đối việc đăng ký hoặc yêu cầu hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với các dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn đối với hàng hóa, dịch vụ. Tại điểm i khoản 2 Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ có quy định dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu được coi là nổi tiếng của người khác đăng ký cho hang hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu nổi tiếng hoặc đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ không tương tự nếu việc sử dụng dấu hiệu đó có thể làm ảnh hưởng đến khả năng phân biệt của nhãn hiệu nổi tiếng hoặc việc đăng ký nhãn hiệu nhằm lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng.
Cơ chế bảo hộ trong việc bảo hộ hành vi xâm phạm Cơ chế bảo hộ trong việc bảo hộ hành vi xâm phạm cho sản phẩm trùng hoặc tương tự không được cho sản phẩm khác loại Được quy định ở điểm d khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ.

 

Các tìm kiếm liên quan đến so sánh nhãn hiệu thông thường và nhãn hiệu nổi tiếng: so sánh nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu liên kết, so sánh nhãn hiệu tập thể với nhãn hiệu liên kết, so sánh cơ chế bảo hộ nhãn hiệu và cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng, so sánh nhãn hiệu và tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng là gì, so sánh nhãn hiệu thông thường nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể, công nhận nhãn hiệu nổi tiếng

4/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền