So sánh hòa giải trong tố tụng và ngoài tố tụng

Chuyên mụcLuật thương mại, Luật tố tụng dân sự Thỏa thuận hòa giải

Lập bảng so sánh hòa giải trong tố tụng và ngoài tố tụng để làm rõ điểm giống và khác biệt cơ bản giữa chúng.

 

Các nội dung liên quan:

 

Hòa giải là một phương thức giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực dân sự, thương mại. Các bên giải quyết tranh chấp tự nguyện tham gia, tự thỏa thuận các biện pháp giải quyết tranh chấp với sự hỗ trợ của bên thứ ba trung lập.

Ở Việt Nam chúng ta cần phân biệt được hòa giải trong tố tụnghòa giải ngoài tố tụng.

Hòa giải trong tố tụng Hòa giải ngoài tố tụng
Khái niệm Hòa giải trong tố tụng là một giai đoạn giải quyết tranh chấp trong thủ tục tố tụng có tính chất bắt buộc do Tòa án nhân dân có thẩm quyền thực hiện, chỉ được tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử; Hòa giải ngoài tố tụng là một phương thức giải quyết tranh chấp độc lập với quá trình tố tụng, xuất phát từ thiện chí giải quyết tranh chấp, các chủ thể đã tự mình thực hiện thương lượng, thỏa thuận.
Điều kiện Chỉ được tiến hành trong giai đoạn chuẩn bị xét xử Diễn ra trước các giai đoạn tố tụng
Tính chất Bắt buộc Không bắt buộc
Kết quả Kết quả hòa giải có tính chất bắt buộc thi hành, có giá trị pháp lý. Kết quả hòa giải khong mang tính chất bắt buộc thi hành, do hai bên hòa giải quyết định.

 

Các tìm kiếm liên quan đến điểm khác biệt giữa hòa giải ngoài tố tụng và hòa giải trong tố tụng, hòa giải tiền tố tụng, thủ tục tiền tố tụng là gì, hòa giải là gì, hòa giải việc dân sự, hòa giải vụ án dân sự và thực tiễn thực hiện, hòa giải không thành, thực tiễn hòa giải vụ án dân sự

Đánh giá

Bài viết liên quan

Bình luận

avatar