So sánh Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật thương mại So sánh Giải thể Doanh nghiệp với Phá sản Doanh nghiệp

Khái niệm:

 

+ Giải thể DN: là việc làm chấm dứt sự tồn tại của DN về mặt pháp lý và trên thực tế. Khi thấy sự hoạt động không còn cần thiết, tự giải thể.

+ Phá sản DN: DN bị phá sản là DN lâm vào tình trạng gặp khó khăn, bị thua lổ kéo dài trong hoạt động KD, không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết.

 

Giống nhau:

 

Giải thể DN và Phá sản DN có điểm cơ bản giống nhau là cùng dẩn đến 1 hậu quả pháp lý là 1 DN chấm dứt hoạt đông, trả nợ cho các chủ nợ, trả lương và trợ cấp cho người lao động, …

Khác nhau:

 

GIẢI THỂ PHÁ SẢN
+ Nguyên nhân: Có nhiều nguyên nhân

– Hết thời hạn hoạt động ghi trên giấy chứng nhận ĐKKD mà không gia hạn.

– Hoàn thành mục tiêu hay tiếp tục hoạt đông là bất lợi….

+ Thù tục: Do DN chủ đông giải thể, UBND cấp tỉnh chỉ đồng ý cho phép khi DN bảo đảm việc thanh toán nợ nần, thủ tục giải thể là thủ tục hành chính (cơ quan cấp giấy phép ĐKKD ra QĐ giải thể).

+ Hậu quả pháp lý:

– Có thể thua lổ kéo dài nhưng vẩn có khả năng thanh toán các khoản nợ.

– Chấm dứt sự tồn tại của DN trên thực tế và pháp lý.

+ N2 không có chế tài đ/v người quản lý DN. Chủ DN bị giải thể có thể tiếp tục thành lập và quản lý 1 DN mới.

+ Chỉ có 1 nguyên nhân duy I:

– Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.

+ Bao giờ cũng là thủ tục tư pháp với sự tham gia của Tòa án.

– Thua lổ kéo dài, không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết.

– Chấm dứt sự tồn tại của DN trên pháp lý và thực tế; nhưng đôi khi có một số trường hợp vẩn còn tồn tại, vì có thể 1 chủ nợ mua lại toàn bộ DN và tiếp tục SX. Trường hợp này chỉ là thay đổi chủ sở hữu DN mà thôi.

+ Bị chế tài đ/v người quản lý DN. Chủ DN bị phá sản không được quyền thành lập, không được quyền làm người quản lý DN khác trong thời hạn từ 1 – 3 năm kể từ ngày DN bị tuyên bố phá sản.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền