Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành văn bản nào

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015: Ủy ban thường vụ quốc hội (UBTVQH) ban hành pháp lệnh, nghị quyết (NQ), thông tư (TT)

 

Điều 16. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh để quy định những vấn đề được Quốc hội giao.

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định:

a) Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh;

b) Tạm ngưng hoặc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ hoặc một phần pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phát triển kinh tế – xã hội;

c) Bãi bỏ pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; trường hợp bãi bỏ pháp lệnh thì Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm báo cáo Quốc hội tại kỳ hợp gần nhất;

d) Tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

đ) Hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân;

e) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

 

Các tìm kiếm liên quan đến ủy ban thường vụ quốc hội ban hành văn bản nào

ủy ban thường vụ quốc hội có quyền ban hành những loại văn bản pháp luật nào

pháp lệnh của ủy ban thường vụ quốc hội là gì

thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật

thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật của các cơ quan nhà nước

luật ban hành văn bản quy phạm 2015

nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội năm 2016

pháp lệnh nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội

thẩm quyền ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước

thẩm quyền ban hành chỉ thị

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền