Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế

Chuyên mụcCông pháp quốc tế, Giáo trình luật, Tư pháp quốc tế Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế

[Ebook luật] Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế – Ts. Lê Văn Bính chủ biên (chủ biên). Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.

Là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân luật học và chuyên đề đào tạo sau đại học, luật Điều ước quốc tế không chỉ đơn thuần là một chuyên ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế mà đây là ngành luật cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống pháp luật này. Luật Điều ước quốc tế giữ vai trò liên thông giữa các ngành luật trong hệ thống pháp luật quốc tế với nhau nói riêng và giữa các hệ thống pháp luật: hệ thống pháp luật quốc gia và hệ thống pháp luật quốc tế nói chung. Trên cơ sở luật Điều ước quốc tế mà các chủ thể của luật quốc tế ký kết với nhau, tạo nên hệ thống các văn bản pháp lý quốc tế đảm bảo sự trường tồn cà phát triển của nhân loại.

 

Download Ebook chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế

 

Tải về máy: Sách chuyên khảo Luật điều ước quốc tế

 

Xem trực tiếp:

Sách chuyên khảo Luật điều ước quốc tế

 

Các tìm kiếm liên quan đến Sách chuyên khảo: Luật điều ước quốc tế,giáo trình luật quốc tế pdf, giáo trình luật quốc tế đại học luật hà nội, download  giáo trình luật quốc tế, giáo trình luật quốc tế ebook, giáo trình luật quốc tế học viện ngoại giao

đánh giá bài viết

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền