Quy định mới về điều kiện kinh doanh ngành tư vấn du học

Chuyên mụcLuật doanh nghiệp điều kiện kinh doanh ngành tư vấn du học

Được biết Quy định mới về điều kiện kinh doanh ngành tư vấn du học đã có hiệu lực từ ngày 21/04/2017, công ty tôi hiện nay muốn đăng ký thêm ngành tư vấn du học. Vậy, ngoài việc bổ sung mã ngành nghề, công ty tôi cần chuẩn bị những điều kiện gì để có thể kinh doanh ngành nghề này. Xin cảm ơn.

 

Trả lời:

 

1. Cơ sở pháp lý: 

 

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động đầu tư giáo dục trong các chương trình đào tạo mầm non, phổ thông, đại học; điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

– Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

– THÔNG TƯ 23/2013/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, KIỂM TRA, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC

 

2. Luật sư tư vấn:

 

Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP: Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 

Còn về việc cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì các học viên phải tham gia học tại các cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học. Để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học thì học viên cần đáp ứng điều kiện theo Điều 10 THÔNG TƯ 23/2013/TT-BGDĐT:

 

Điều 10 THÔNG TƯ 23/2013/TT-BGDĐT - cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học

 

Vậy, bên Quý công ty cần chuẩn bị tất cả các điều kiện trên để có thể được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định hiện hành.

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền