Quy định của bộ luật dân sự 2015 về sở hữu chung của vợ chồng

Sở hữu chung của vợ chồng trong pháp luật dân sự được quy định tại Điều 213 Bộ luật dân sự 2015:

– Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.

– Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, Định đoạt tài sản chung.

– Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, Định đoạt tài sản chung.

– Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.

– Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến quy định của bộ luật dân sự 2015 về sở hữu chung của vợ chồng: sở hữu chung của vợ chồng luật dân sự 2015, quy định của bộ luật dân sự năm 2015 về sở hữu chung của các thành viên gia đình, quy định về sở hữu chung của các thành viên gia đình và sở hữu chung của vợ chồng, sở hữu chung của vợ chồng 2015, quy định về sở hữu chung của vợ chồng, điều 213 bộ luật dân sự 2015, điều 212 bộ luật dân sự 2015, sở hữu chung vợ chồng

Bài viết liên quan

Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar
  Gửi mail cho tôi  
Thông báo