Phân tích đặc điểm tâm lý các giai đoạn của hoạt động điều tra vụ án hình sự

Chuyên mụcTâm lý học Nội dung đã bị ẩn
Bài viết đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Các nội dung liên quan đến Phân tích đặc điểm tâm lý của bị can trong hoạt động điều tra vụ án hình sự, đặc điểm tâm lý của điều tra viên, đặc điểm tâm lý của bị cáo, phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển, khi tiến hành đối chất,điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào, phương pháp hỏi cung bị can, phương pháp thuyết phục trong tâm lý học tư pháp, phương pháp đặt và thay đổi vấn đề tư duy, đặc điểm tâm lý của người làm chứng.

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền