Phân tích đặc điểm tâm lý các giai đoạn của hoạt động điều tra vụ án hình sự

Chuyên mụcTâm lý học Nội dung đã bị ẩn
Nội dung đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Các nội dung liên quan đến Phân tích đặc điểm tâm lý của bị can trong hoạt động điều tra vụ án hình sự, đặc điểm tâm lý của điều tra viên, đặc điểm tâm lý của bị cáo, phương pháp giao tiếp tâm lý có điều khiển, khi tiến hành đối chất,điều tra viên có thể sử dụng các phương pháp tâm lý nào, phương pháp hỏi cung bị can, phương pháp thuyết phục trong tâm lý học tư pháp, phương pháp đặt và thay đổi vấn đề tư duy, đặc điểm tâm lý của người làm chứng.

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Dân Luật 768 Bài viết
Nơi nào mà luật pháp bị xem thường thì luật sư cũng không được coi trọng. Để luật pháp và luật sư cùng được coi trọng thì mỗi luật sư bằng chính hoạt động hàng ngày của mình cần vun đắp cho hệ thống luật pháp được trở nên công minh tiến bộ.

Bình luận

avatar