Nếu hiến pháp không được bảo vệ thì quyền con người, quyền cơ bản của công dân không được bảo vệ?

Chuyên mụcLuật hiến pháp, Thảo luận pháp luật quyen-con-nguoi-va-quyen-cong-dan

Có ý kiến cho rằng: “Nếu hiến pháp không được bảo vệ thì quyền con người, quyền cơ bản của công dân không được bảo vệ”. Hãy trình bày quan điểm của anh/chị về ý kiến này!

 

Những nội dung cùng được quan tâm:

 

Nếu hiến pháp không được bảo vệ thì quyền con người, quyền cơ bản của công dân không được bảo vệ

hien-phap-2013

Gợi ý cách làm:

Cần phải lần lượt làm rõ các vấn đề:

  • Quyền con người là gì?
  • Quyền con người được quy định như thế nào trong hiến pháp?
  • Quyền cơ bản của công dân là gì?
  • Quyền cơ bản của công dân được quy định như thế nào trong hiến pháp?

=> Từ đó chỉ ra mối quan hệ giữa hai quyền với nhau cũng như mối quan hệ giữa hiến pháp với hai quyền.

Bài làm mẫu:

Đang cập nhật…

Những câu được nhiều người tìm kiếm:


Các tìm kiếm liên quan đến Nếu hiến pháp không được bảo vệ thì quyền con người, quyền cơ bản của công dân không được bảo vệ, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013, hiểu biết của sinh viên về quyền con người trong hiến pháp 2013, khái niệm quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền con người qua các bản hiến pháp, sự kế thừa và phát triển chế định quyền và nghĩa vụ cơ bản của.công dân qua các bản hiến pháp, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện hiến pháp và pháp luật, so sánh quyền con người và quyền công dân trong hiến pháp 2013 và 1992, ví dụ về quyền và nghĩa vụ của công dân

5/5 - (7468 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền