Số lượng các biện pháp trách nhiệm hành chính

Chuyên mụcLuật hành chính Luật hành chính

Trách nhiệm hành chính là gì?

Trách nhiệm hành chính là trách nhiệm thi hành nghĩa vụ do pháp luật hành chính quy định và trách nhiệm phát sinh do vi phạm nghĩa vụ đó.

 

Các biện pháp trách nhiệm hành chính

Trách nhiệm pháp lí hành chính gồm khiển trách, cảnh cáo, phạt tiền, cách chức, buộc thôi việc,…

 


 

Các tìm kiếm liên quan đến số lượng các biện pháp trách nhiệm hành chính: ví dụ vi phạm hành chính, nghị định hướng dẫn luật xử lý vi phạm hành chính, các yếu tố cấu thành vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, luật xử lý vi phạm hành chính năm 2015, xử lý vi phạm hành chính là gì, luật xử lý vi phạm hành chính 2016, khái niệm vi phạm hành chính

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền