Luận án hay dành cho giảng viên, sinh viên luật [P1]

Luận án hay dành cho GV, SV luật [P1]

Bạn thân mến, nếu bạn cảm thấy page hữu ích hãy bỏ chút thời gian vào phần Đánh giá tặng page 5 sao nghe: https://www.facebook.com/pg/hocluat.vn/reviews/

Thay mặt BQT Học Luật Online
Cảm ơn bạn rất nhiều <3

 

 8. Luận án Giải quyết tranh chấp về chống bán p…
<https://drive.google.com/file/d/1KAzXjpNKNq6QNzcc2sD8SKXQOhs5-X4F/view?usp=drive_web>
​​
9. Luận án Hoàn thiện cơ chế pháp lý thực hiện …
<https://drive.google.com/file/d/1Ho2eiC-XzO7SyUkp50R6p3kgeE51qeeW/view?usp=drive_web>
​​
10. Luận án Hoàn thiện pháp luật về quảng cáo t…
<https://drive.google.com/file/d/1Cspd6n79SQtoHQV3E66jBeg0tSqtlxXb/view?usp=drive_web>
​​
11. Luận án Hoàn thiện phấp luật về xử lý vi ph…
<https://drive.google.com/file/d/1p2EulLFz5J9EMvXHtzN4YcfyYNXRt5-k/view?usp=drive_web>
​​
12. Luận án Hoạt động của Viện kiểm sát trong đ…
<https://drive.google.com/file/d/1yUh6ems1nzna0XGXavzghyv1B5kkjzJX/view?usp=drive_web>
​​
13. Luận án những vấn đề lý luận và thực tiễn v…
<https://drive.google.com/file/d/1W29bXPxrQrzKedG51K5Zl_AmXU3Zh6Ll/view?usp=drive_web>
​​
14. Luận án Những vấn đề pháp lý về tập đoàn ki…
<https://drive.google.com/file/d/1MKMP9cYTJMv-HmIMlDJLYy-O_Jqoc6-2/view?usp=drive_web>
​​
15. Luận án Pháp luật cạnh tranh trong hoạt độn…
<https://drive.google.com/file/d/1LDvn26Q4RJIOhQz7ZZrCcZXdES8MxoXB/view?usp=drive_web>
​​
16. Luận án Pháp luật thuế thu nhập cá nhân.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1_d9MDzLSSre-V7hDdQW7F2zOBc6JfI1r/view?usp=drive_web>
​​
17. Luận án Pháp luật thương mại điện tử ở Việt…
<https://drive.google.com/file/d/1ZoZCxRhz9j3jQZfmeqAaDhfdToKd06Va/view?usp=drive_web>
​​
18. Luận án Pháp luật về bảo đảm thực hiện hợp …
<https://drive.google.com/file/d/1hHYIcwhp4CWbkdoXJhOoJo42Hg4knMN6/view?usp=drive_web>
​​
19. Luận án Pháp luật về cạnh tranh không lành …
<https://drive.google.com/file/d/1h74BcOQ0kyb7Zxyk0rNVXY_8trFN_C__/view?usp=drive_web>
​​
20. Luận án Pháp luật về đăng ký kinh doanh ở V…
<https://drive.google.com/file/d/1m8NPIRLY1MaBaum3OQhF7oo1jMgbMyQu/view?usp=drive_web>
​​
21. Luận án Pháp luật về đăng ký kinh doanh.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1Bs-RDpoggFVwf6thajJ6s6CmWcmFd2uX/view?usp=drive_web>
​​
22. Luận án Pháp luật về đăng ký quyền sử dụng …
<https://drive.google.com/file/d/1G4mNL6L6vyoTdUN92mFH1tL7DdU6NK46/view?usp=drive_web>
​​
23. Luận án Pháp luật về điều kiện thương mại c…
<https://drive.google.com/file/d/1ZoVsVSD9mZdTkouioALfZh3zy5PFkz7c/view?usp=drive_web>
​​
24. Luận án Pháp luật về góp vốn bằng quyền sử …
<https://drive.google.com/file/d/1iELoMaYNjtrZ3-ye32zTz9oE6ZF-nBst/view?usp=drive_web>
​​
25. Luận án Pháp luật về hạn chế cạnh tranh tro…
<https://drive.google.com/file/d/1fs1d8QVuK-7EhBP1A7mqFDE-vfHzXW1r/view?usp=drive_web>
​​
26. Luận án Pháp luật về hành vi quảng cáo nhằm…
<https://drive.google.com/file/d/1vLOe5Dcl5dR7ipQJ0Y0aJguB2o8NgxsK/view?usp=drive_web>
​​
27. Luận án Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi …
<https://drive.google.com/file/d/1hsAHBnFHu6T1euRY-t8YhbSPygFNAU4W/view?usp=drive_web>
​​
28. Luận án Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nh…
<https://drive.google.com/file/d/1vUuylHa48GILsPyeOgSd9_-8EQwaZ4Fb/view?usp=drive_web>
​​
29. Luận án Pháp luật về mua lại và sáp nhập ng…
<https://drive.google.com/file/d/1Om70eTxwxq2DdObPIiZ0kqXkdisg6QEZ/view?usp=drive_web>
​​
30. Luận án Pháp luật về quyền bình đẳng giữa c…
<https://drive.google.com/file/d/1GoJMOxd0bOjDgwpsqPYQV9Tqu83PY0vG/view?usp=drive_web>
​​
31. Luận án Pháp luật về quyền quản lý lao động…
<https://drive.google.com/file/d/1tQJWmn2_Lpnhpu3gvhCYjCsykSjYglC-/view?usp=drive_web>
​​
32. Luận án Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của …
<https://drive.google.com/file/d/1R8mAWlcpuUIj52io6wKoqpEiVF8k_OA4/view?usp=drive_web>
​​
33. Luận án Pháp luật về sử dụng các công cụ ki…
<https://drive.google.com/file/d/18_GoQg6Cn4XZMhX7MwQ1sKPd0uqVO5wT/view?usp=drive_web>
​​
34. Luận án Pháp luật về tên thương mại của doa…
<https://drive.google.com/file/d/1PdLgtW3mlP-Lvf1CUVzpmTcGtHfb5Msa/view?usp=drive_web>
​​
35. Luận án Pháp luật về thuê đất tại Việt Nam …
<https://drive.google.com/file/d/1gZNdKuwkd8BmA9NUy6Ak0ZQpP9ODb6ou/view?usp=drive_web>
​​
36. Luận án Pháp luật về tổ chức tài chính vi m…
<https://drive.google.com/file/d/1oZSVkRGNEVKAijol2SzgrJtlQBu1NbtP/view?usp=drive_web>
​​
37. Luận án Phòng ngừa tội phạm do nữ giới thực…
<https://drive.google.com/file/d/1t-ADwTeuIpzJABLUdxEmqt4Scl3vqJfp/view?usp=drive_web>
​​
38. Luận án Quyền bào chữa của bị can bị cáo là…
<https://drive.google.com/file/d/106xne20rPrglQIN2qjlx_WPGORAZwSiT/view?usp=drive_web>
​​
39. Luận án Quyền của lao động nữ theo pháp luậ…
<https://drive.google.com/file/d/1WtVUg0IKC3oVFy4suEiL-9Ck0Z0VeRZ4/view?usp=drive_web>
​​
40. Luận án Thẩm quyền của Tòa hình sự quốc tế.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1Y3ivHKrvquPX_dzAdY1xltrruX34HnTB/view?usp=drive_web>
​​
41. Luận án Thủ tục pháp luật về đầu tư đối với…
<https://drive.google.com/file/d/1fY1dbNeJbyDPTrXgnVS-1Fra8LaNAw9o/view?usp=drive_web>
​​
42. Luận án Thủ tục rút gọn giải quyết tranh ch…
<https://drive.google.com/file/d/1Lcktsx0JWMIjR_PTZ7jPX5RkhGYaQ1A0/view?usp=drive_web>
​​
43. Luận án Thực hiện pháp luật về đầu tư nước …
<https://drive.google.com/file/d/1v32lZTZDneq6NrjoXTglA1kzfXTahq59/view?usp=drive_web>
​​
44. Luận án Thực hiện pháp luật về quyền kinh t…
<https://drive.google.com/file/d/181uOkpo7SlHUHq1NYXiDqwAIh-Eu1k83/view?usp=drive_web>
​​
45. Luận án Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp …
<https://drive.google.com/file/d/1Kyo-yLeKdbEo2vl7FIf675o-7EMK3Vgg/view?usp=drive_web>
​​
46. Luận án Tranh chấp đất đai và giải quyết tr…
<https://drive.google.com/file/d/1rWnafpbFVRQTBEmEfOWO14BRYCRPXoq4/view?usp=drive_web>
​​
47. Luận án Vi phạm hợp đồng theo Công ước Viên…
<https://drive.google.com/file/d/1QP0wv4jpkattO-Zz_KjWiZk7R2LvXbKa/view?usp=drive_web>
​​
48. Luận án Quyền có việc làm của người lao độn…
<https://drive.google.com/file/d/1vm681w8AyUIKxUg1RAhAvLNYHiaWPXBX/view?usp=drive_web>
​​
49. Luận án Tranh chấp đất đai và giải quyết tr…
<https://drive.google.com/file/d/1ERiK3CCK9dZGgLpP1vvxh5aUTceQgIyT/view?usp=drive_web>
​​
50. Luận án Chính sách hình sự đối với người ch…
<https://drive.google.com/file/d/1S6dj94EFZ2NuGrFop9qS58UPp6hE3vmP/view?usp=drive_web>
​​
51. Luận án Áp dụng tập quán trong giải quyết t…
<https://drive.google.com/file/d/1fflEysVi96Qx_nMNteeZ1u8Y8j1JvNRA/view?usp=drive_web>
​​
52. Luận án Bảo đảm quyền của người bị bắt, bị …
<https://drive.google.com/file/d/1lJdhOrmh-Qmf8JllcsUpCz6ROwBcjasj/view?usp=drive_web>
​​
53. Luận án Giải quyết tranh chấp giữa người ti…
<https://drive.google.com/file/d/1dJfRJBnbA2DfX28MLDZE2Pe_mXc4e70q/view?usp=drive_web>
​​
54. Luận án Giáo dục pháp luật cho đồng bảo Khm…
<https://drive.google.com/file/d/1ZFeFbTsb53OmWouDbt_zd6d3I2-fbK5a/view?usp=drive_web>
​​
55. Luận án Pháp luật về bồi thường khi thu hồi…
<https://drive.google.com/file/d/1XtC-J46iLtcdGJcjfYEGC3P13G0KC19F/view?usp=drive_web>
​​
56. Luận án Quyền của người bị hại trong tố tụn…
<https://drive.google.com/file/d/1DPo_ibco-EGJ1uFiniZBOAIy9ghGa7Xc/view?usp=drive_web>
​​
57. Luận án Quyền được thông tin của công dân V…
<https://drive.google.com/file/d/1mXfBN7MbTU5oUKKkTXE2QoA9yJ7M1e23/view?usp=drive_web>
​​
58. Luận án Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất…
<https://drive.google.com/file/d/1uw7bALQDAFIQUmijsqtmd2Ow7mGZAZQJ/view?usp=drive_web>
​​
59. Luận án Thực hiện pháp luật về trách nhiệm …
<https://drive.google.com/file/d/1NjMicY6v5tYGQ7PV4c-6f9w_MFEVnFaS/view?usp=drive_web>
​​
60. Luận án về nhượng quyền sử dụng đất.doc
<https://drive.google.com/file/d/1QEtYgW99-c0lQib22wSwhM_FJUjzORqj/view?usp=drive_web>
1.5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền