Khái niệm, đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Khái niệm, đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

Khái niệm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Được quy định tại khoản 1 điều 73 luật doanh nghiệp 2014: “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

 

Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

 

Về đặc điểm pháp lý, công ty TNHH 1 thành viên chỉ có một thành viên duy nhất làm chủ sở hữu. Đây có thể là một tổ chức, cá nhân…có toàn quyền tiến hành các thủ tục thành lập công ty TNHH cũng như các hoạt động kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, vốn điều lệ của loại hình công ty này thuộc chủ sở hữu duy nhất của công ty là nhà đầu tư. Trong công ty TNHH 1 thành viên không có sự góp vốn hay chuyển nhượng vốn của nhiều thành viên như các loại hình doanh nghiệp khác.

Còn về chế độ chịu trách nhiệm, chủ sở hữu của công ty TNHH 1thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. Người này cũng có quyền chuyển nhượng một phần hoặc tất cả vốn điều lệ của công ty cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác. Sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, công ty có thể chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác, ví dụ như doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 2 thành viên…

Một trong những đặc điểm pháp lý nổi bật khác của công ty TNHH 1 thành viên đó là có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, loại hình công ty này không được phép phát hành cổ phần.

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền