Hợp đồng hôn nhân

HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
————————-

Căn cứ Bộ luật dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
– Căn cứ Luật hôn nhân và gia đình

 

Hợp đồng hôn nhân

 

Bên A (chồng) và bên B (vợ) cùng nhau nhất trí và đi đến thống nhất ký thỏa thuận hôn nhân này với những nội dung cơ bản sau đây:


1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Theo yêu cầu của bên A bên B chấp thuận lấy bên A làm chồng để bên A có điều kiện và thời gian tốt nhất chăm sóc bên B cũng như là con cái của AB sau này.

1.2 Bên A cam kết yêu thương hết mực bên B vô điều kiện trong suốt thời gian chung sống bên nhau. Thực hiện đúng bổn phẩn của người chồng mẫu mực được quy định trong luật và ghi nhận trong đạo đức xã hội người Việt

1.3 Kể từ thời điểm ký kết hợp đồng này, mọi tài sản của bên A sẽ là tài sản của bên B. Tài sản của bên B sẽ do bên B quyết định.

1.4 Trường hợp phát sinh mâu thuẫn bên A cam kết chủ động thương lượng và hỏa giải với bên B trên tinh thần nhún nhường và nhận sai về mình.

1.5 Hợp đồng này không được phép hủy ngang. Chỉ chấm dứt hợp đồng khi một trong hai bên không tồn tại.

1.6 Bên A cam kết rằng đã hiểu nguyên tắc: “Bên B luôn luôn đúng”.

 

2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN

2.1 Bên A có quyền được nhận danh hiệu “Chồng ưu tú” , “Chồng đảm đang”, “Chồng giỏi giang”. Những danh hiệu khác như Chồng hào phóng, chồng ga lăng… chỉ được công nhận khi bên B cho phép.

2.2 Bên A được quyền có con chung với bên B. Số lượng con chung do bên B quyết định

2.3 Bên A được phép đi chơi, giao lưu bạn bè theo chu kỳ tuần, tháng. Nhưng không quá 1lần/tuần và không quá 3 lần/tháng. Thời gian chơi trong ngày không quá 23h đêm. Mọi trường hợp ngoại lệ phải được sự đồng ý của bên B.

2.4 Bên A có quyền được nhận trợ cấp tiền uống café, ăn sáng từ bên B sau khi đã nộp đầy đủ và khấu trừ nghĩa vụ tái chính cho gia đình. Tiền trợ cấp do bên B ấn định và có quyền được đề xuất thay đổi theo sự thay đổi của thị trường.

2.5 Bên A có nghĩa vụ bảo đảm cho bên B một ngày 02 bữa cơm ngon (Quy đổi ra ngoại tệ). Ngoài ra hàng tháng phải nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Nghiêm cấm hành vi xây dựng quỹ đen.

2.6 Bên A có nghĩa vụ đưa bên B đi chơi ít nhất 1lần/tuần. Và không hạn chế số lượng tối đa.

2.7 Bên A có nghĩa vụ yêu thương và chăm sóc con chung. Tuyệt đối không được có con riêng.

2.8 Đối với ông bà cha mẹ của hai bên phải được đối xử như nhau
trên cơ sở kính yêu hết lòng.

2.9 Bên A có quyền được hưởng ưu đãi đặc biệt từ việc giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát… từ bên B. Tuy nhiên, bên A hiểu rằng mình có nghĩa vụ thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ bên B trong công việc gia đình. Trường hợp bên B yêu cầu thì A không có quyền từ chối.

2.10 Trong bất kỳ trường hợp nào bên B cũng có quyền thay đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của bên A. Mọi bổ sung sẽ được ghi nhận vào phụ lục hợp đồng và có giá trị như hợp đồng chính.

 

Hợp đồng được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

 

(Bài viết chỉ có tính chất giải trí. Không phải là luật – Tác giả: Tôi yêu luật)

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền