Hiệu lực về không gian của điều ước quốc tế

Hiệu lực về không gian của điều ước quốc tế là gì?

Hiệu lực theo không gian là phạm vi lãnh thổ chịu sự tác động của điều ước quốc tế. Về nguyên tắc điều ước quốc tế chỉ có hiệu lực trên lãnh thổ các quốc gia thành viên, trong trường hợp đặc biệt điều ước quốc tế có thể có hiệu lực trên lãnh thổ quốc tế như vùng trời, vùng biển quốc tế, Nam cực, đáy đại dương hoặc các vùng quốc gia có quyền chủ quyền trên biển: vùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế & thềm lục địa.

 


Các tìm kiếm liên quan đến hiệu lực về không gian của điều ước quốc tế: hiệu lực của điều ước quốc tế đối với bên thứ 3, hiệu lực điều ước quốc tế, điều ước quốc tế đa phương, rút khỏi điều ước quốc tế, công ước viên 1969 về luật điều ước quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực của điều ước quốc tế, điều ước quốc tế áp dụng trực tiếp, bảo lưu điều ước quốc tế

1.5/5 - (2 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền