Phân biệt xử phạt hành chính và biện pháp ngăn chặn hành chính

Chuyên mụcLuật hành chính xu-phat-hanh-chinh

Trong cưỡng chế hành chính thì biện pháp xử phạt hành chính và biện pháp ngăn chặn hành chính là 2 biện pháp thường được áp dụng nhiều nhất. Tuy đều nằm trong phương pháp quản lý hành chính cơ bản của nhà nước nhưng giữa 2 phương pháp này có ngưng điểm khác nhau rõ rệt về mức độ cũng như nội dung của nó.

 

Phân biệt xử phạt hành chính và biện pháp ngăn chặn hành chính

 

 Biện pháp xử phạt hành chính  Biện pháp ngăn chặn hành chính
Khái niệm Xử phạt hành chính là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức: Có hành vi vi phạm hành chính nhằm truy cứu trách nhiệm hành chính đối với cá nhân hay tổ chức vi phạm hành chính. Ngăn chặn hành chính cũng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng đối với cá nhân hay tổ chức có thể: Có vi phạm hoặc không có vi phạm hành chính nhằm ngăn chặn vi phạm hành chính có thể xảy ra.
Cơ sở xử phạt hành chính Có vi phạm hành chính xảy ra. Cơ sở ngăn chặn hành chính hoặc cũng có thể không vi phạm hành chính, trước khi có vi phạm hoặc vi phạm đang xảy ra.
 Nội dung Các biện pháp xử phạt hành chính :

  • Phạt chính : cảnh cáo, phạt tiền
  • Phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép .
  • Biện pháp khác: Buộc tháo dỡ khôi phục tình trạng ban đầu .

Các biện pháp này được quy định cụ thể tại điều 1,13,14,15,của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung bao gồm các biện pháp hành chính khác và các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính quy định trong điều 12 và điều 22 pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính có 13 biện pháp có 5 biện pháp tạm giữ người, phương tiện tang vật, khám người, khám nơi ở giữ tang vật phương tiện vi phạm.
 Chủ thể Có thẩm quyền  được quy định trong điều 26 đến điều 37 của pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Quy định trong điều 40 lệnh xử phạt vi phạm hành chính .
Trình tự thủ tục Thông qua ban hành quyết định xử phạt. Tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà có các quyền quyết định phù hợp.
Mục đích Trừng phạt đối với vi phạm giáo dục từng người khác Ngăn chặn vi phạm hành chính xảy ra khắc phục  thiệt hại  do vi phạm hành chính gây ra.
Tiêu chí khác Đang cập nhật… Đang cập nhật…

 

Các tìm kiếm liên quan đến Phân biệt xử phạt hành chính và biện pháp ngăn chặn hành chính, biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính, tình hình áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp xử lý vi phạm hành chính, nhóm biện pháp ngăn chặn hành chính, các biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính, luật xử lý vi phạm hành chính, biện pháp phòng ngừa hành chính

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền