Giáo Trình Thuế – Nguyễn Xuân Quảng

Chuyên mụcLuật thuế Giáo Trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

Cuốn sách gồm 3 phần, trong đó phần 1 gồm 2 chương, nêu khái quát về lịch sử ra đời và vai trò của thuế đối với nền kinh tế xã hội, những vấn đề chung về thuế. Phần hai là 8 chương tiếp theo, cung cấp các kiến thức về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất và nhập khẩu, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu trên tài sản, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, phí và lệ phí. Phần còn lại nghiên cứu về quản trị thuế, hướng dẫn lập kế hoạch thuế, kế toán và thống kê thuế, thanh tra thuế Nhà nước.

 

Giáo Trình Thuế - Nguyễn Xuân Quảng

 

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền