Giá cả của hàng hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa

Chuyên mụcTriết học hang-hoa

Giá trị của hàng hóa là một thuộc tính xã hội, chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hóa. Phần giá trị này sẽ biểu hiện quan hệ của những người sản xuất hàng hóa nhưng chỉ trên phương diện quan hệ kinh tế.

..

Những nội dung liên quan:

..

Giá trị của hàng hóa là gì?

Giá cả của hàng hóa là giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền.

Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và giá trị trao đổi.

Yếu tố nào quyết định đến giá cả hàng hóa?

Giá cả của hàng hoá phụ thuộc vào 3 yếu tố:

Cụ thể:

– Một là: Giá trị của hàng hoá – yếu tố QUYẾT ĐỊNH giá cả:

Giá trị của hàng hóa tỷ lệ THUẬN với giá cả của hàng hóa.

Giá trị của hàng hóa (giá trị của 1 đơn vị hàng hóa) lại chịu sự tác động của 2 yếu tố là: năng suất lao động và mức độ phức tạp của lao động… (cụ thể phải làm thêm kết luận ở bài hướng dẫn VẤN ĐỀ 5 nhé)

– Hai là: Giá trị của tiền tệ

Tỷ lệ NGHỊCH với giá cả hàng hoá… (phải lập luận cụ thể hơn – nó nghịch như thế nào?…)

– Ba là: Quan hệ cung – cầu về hàng hoá trên thị trường

Làm cho giá cả lên xuống chung quanh giá trị. Cung lớn hơn cầu làm giá cả xuống thấp hơn giá trị hàng hóa và ngược lại… (cụ thể hơn hoặc cho ví dụ).

– Ngoài ra, giá cả hàng hóa còn chịu sự tác động của quan hệ cạnh tranh

Sự cạnh tranh càng cao thì giá cả hàng hóa càng có cơ hội được hạ thấp và ngược lại…

Các bác triển tiếp cái “…” nhé!

Yếu tố quan trọng nhất (yếu tố căn bản) quyết định giá cả hàng hóa

Như đã nói ở trên, giá trị của hàng hoá chính là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá cả hàng hóa.

Mối quan hệ giữa giá trị và giá cả hàng hóa

Giá trị của hàng hóa tỷ lệ THUẬN với giá cả của hàng hóa.

Giá cả sẽ cao hơn giá trị của hảng hóa nếu số lượng cung thấp hơn cầu và ngược lại.

Giá trị hàng hóa là nội dung của giá cả, là nhân tố quyết định nên giá cả. Khi cung và cầu của một hay một loại hàng hóa về cơ bản ăn khớp với nhau thì giá cả phản ánh và phù hợp với giá trị của hàng hóa đó.


Các tìm kiếm liên quan đến yếu tố nào quyết định đến giá cả hàng hóa, mối quan hệ giữa giá trị và giá cả hàng hóa, yếu tố nào dưới đây quyết định giá cả hàng hóa, vai trò của giá cả, lượng giá trị xã hội của hàng hóa được quyết định bởi, trong nền sản xuất hàng hóa giá cả hàng hóa là, quan hệ cung cầu và giá trị yếu tố nào có vai trò quyết định đến giá cả hàng hóa vì sao, giá trị hàng hóa có đồng nhất với giá cả hàng hóa không, trong mối quan hệ giữa giá cả và giá trị của hàng hóa thì:, Cơ sở để xác định giá cả của hàng hóa, Yếu tố nào không quyết định giá cả của hàng hóa, Giá cả hàng hóa là gì kinh tế chính trị, Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thị trường của hàng hóa, Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị xã hội của hàng hóa

Giá trị của hàng hoá là gì?

Giá trị của hàng hoá là một thuộc tính của hàng hoá, đó chính là lao động hao phí của người sản xuất để sản xuất ra nó đã được kết tinh vào trong hàng hoá. Để hiểu khái niệm này, phải đi từ sự trao đổi và giá trị trao đổi.
Ví dụ: Nếu một mẫu đất có thể mang lại khoản lỗ ròng 100 đô la do để hoang hóa, 50 đô la thu được khi trồng ngô và thu được 100 đô la khi trồng lúa mì, thì giá trị hàng hóa của mẫu Anh đó là 100 đô la; người nông dân được cho là sử dụng đất đai của mình một cách tốt nhất. Giá cả của một hàng hóa dao động xung quanh giá trị hàng hóa của nó.

Ví dụ về giá trị sử dụng của hàng hóa?

Ví dụ về giá trị sử dụng của hàng hóa:
– Ví dụ 1: Giá trị sử dụng của cơm là để ăn, của áo là để mặc, của máy móc, thiết bị, nguyên nhiên vật liệu là để sản xuất…
– Ví dụ 2: Nước có giá trị sử dụng to lớn, vì nó làm dịu cơn khát và nếu không có nó thì cuộc sống hàng ngày chỉ là không thể. Vai trò của nước là giá trị sử dụng của nước.

5/5 - (864 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền