Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Chuyên mụcTriết học hang-hoa

Lao động là việc sử dụng năng lực và sức mạnh của con người để thực hiện các hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ hoặc các hoạt động liên quan đến xây dựng và phát triển xã hội. Nó có thể bao gồm cả công việc tại nhà và công việc tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa

Theo Mác – Lênin thì hàng hóa có hai thuộc tính chính là giá trị và giá trị sử dụng. Bởi lẽ đó mà bất kỳ loại hàng hóa nào cũng tồn tại hai thuộc tính nàу, nếu thiếu một trong hai thuộc tính nàу thì không được coi là hàng hóa. Hai thuộc tính đó không phải do có hai loại lao động khác nhau kết tinh trong nó, mà do lao động của người sản xuất hàng hoá có tính hai mặt.

Tính 2 mặt của lao động sản xuất hàng hóa là tính chất cụ thể (lao động cụ thể) và tính chất trừu tượng (lao động trừu tượng).

Lao động cụ thể

Lao động cụ thể là việc sử dụng công sức, năng lực và thời gian của một cá nhân để thực hiện công việc hoặc sản xuất hàng hóa.

Ví dụ: Lao động cụ thể của một người thợ mộc có mục đích để sản xuất ra những bộ bàn ghế; đối tượng lao động chính là gỗ; phương pháp lao động của người thợ mộc chính là thao tác về cưa, đục, đẽo, bào, khoan; phương tiện được người thợ mộc sử dụng là cái cưa, cái bào, cái đục, cái khoan; kết quả lao động là tạo ra được bộ bàn ghế cụ thể.

Các đặc trưng của lao động cụ thể bao gồm:

  1. Lao động cụ thể là cần thiết để sản xuất hàng hóa.
  2. Lao động cụ thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra giá trị cho sản phẩm.
  3. Lao động cụ thể cần được trả lương và bảo vệ quyền lợi của người lao động.
  4. Lao động cụ thể phụ thuộc vào các yếu tố như kinh nghiệm, kỹ năng và sức khỏe để thực hiện công việc tốt nhất.

Lao động trừu tượng

Lao động trừu tượng là một khái niệm trong luận thuyết kinh tế, được sử dụng để miêu tả một mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên sản xuất và bán hàng hoá, mà không có mối quan hệ trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng hoặc giữa nhà cung cấp nguyên liệu và nhà sản xuất. Lao động trừu tượng tập trung vào tạo ra giá trị và lợi nhuận, và không quan tâm đến mục đích xã hội hoặc tình nghĩa. Lao động trừu tượng là một phần không thể thiếu của hệ thống kinh tế hiện đại.

Ví dụ: Lao động của người thợ mộc và lao động của người thợ may nếu xét về mặt lao động cụ thể thì rất khác nhau, tuy nhiên nếu bỏ qua tất cả sự khác nhau đó thì lao động của người thợ mộc và lao động của người thợ may có một điểm chung đó là đều phải hao phí sức lao động, có thể là trí óc, cơ bắp, thần kinh của con người.

Đặc trưng của lao động trừu tượng gồm:

  1. Không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, mà có một số trung gian để bán hàng và mua hàng.
  2. Không có mối liên hệ trực tiếp giữa nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu, mà có một số trung gian để mua và bán nguyên liệu.
  3. Lao động trừu tượng không phụ thuộc vào những quan hệ cá nhân hoặc tình nghĩa giữa các bên, mà chỉ dựa trên quan hệ tài chính và kinh doanh.
  4. Lao động trừu tượng là một hệ thống tài chính riêng biệt và được điều hành theo những quy tắc và luật pháp riêng.
  5. Lao động trừu tượng tập trung vào việc tạo ra giá trị thông qua sản xuất và bán hàng hoá, và không quan tâm đến mục đích xã hội hay tình nghĩa.

Mối quan hệ giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng

Lao động cụ thể và lao động trừu tượng là hai khái niệm khác nhau trong luận thuyết kinh tế. Lao động cụ thể là một mô hình cụ thể của sản xuất và trao đổi, trong đó có quan hệ trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, hoặc giữa nhà sản xuất và nhà cung cấp nguyên liệu. Lao động trừu tượng lại là một mô hình tổng quát hơn, trong đó có một số trung gian để bán hàng và mua hàng, hoặc mua và bán nguyên liệu. Lao động trừu tượng tập trung vào việc tạo ra giá trị thông qua sản xuất và bán hàng hoá, và không quan tâm đến mục đích xã hội hay tình nghĩa.

Lao động cụ thể và lao động trừu tượng có mối quan hệ là một kết hợp của cả hai mô hình. Lao động trừu tượng là mô hình tổng quát hơn, trong khi lao động cụ thể là một phần cụ thể của mô hình trừu tượng. Chúng ta có thể coi lao động cụ thể như một biểu mẫu của lao động trừu tượng trong thực tế.

Góc nhìn khác: Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa là sự kết hợp giữa hai tính chất chính: một là tính chất tích cực như việc tạo ra sản phẩm và tăng trưởng kinh tế và hai là tính chất tiêu cực như việc sử dụng lao động và tài nguyên từ các nước đang phát triển để giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

5/5 - (42022 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền