Slide bài giảng môn Luật so sánh

Chuyên mụcLuật so sánh Slide bài giảng môn Luật so sánh

Slide bài giảng môn Luật so sánh của Thạc sĩ Lê Thị Hồng Liễu.

Luật so sánh là ngành khoa học pháp lý, nghiên cứu so sánh các hệ thống pháp luật của quốc gia khác nhau nhằm tìm ra điểm tương đồng và khác biệt, lý giải nguồn gốc tương đồng và khác biệt, hướng tới mục tiêu nhất định.

Các nội dung liên quan:

[Download] Slide bài giảng môn Luật so sánh


Tìm kiếm có liên quan: Bài giảng luật so sánh, Giáo trình Luật so sánh PDF, Phương pháp nghiên cứu của luật so sánh, Giáo trình luật so sánh Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình luật so sánh, Ví dụ về luật so sánh, Phương pháp so sánh luật, Đối tượng nghiên cứu của luật so sánh

3.1/5 - (7 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền