Đề tài khoa luận tốt nghiệp k38 môn Luật tố tụng Ds và Thi hành án Ds

Đề tài khoa luận tốt nghiệp khóa 38 (2013 – 2017) môn Luật tố tụng Dân và Thi hành án Dân sự trường Đại học luật Hà Nội

 

KHOA PHÁP LUẬT DÂN SỰ

BỘ MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

—————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

 

ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOÁ 38 (2013 -2017)

MÔN: LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ và THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

 

 

 1. Nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự
 2. Nguyên tắc cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự
 3. Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng dân sự
 4. Nguyên tắc bảo đảm quyền bảo vệ của đương sự trong tố tụng dân sự.
 5. Nguyên tắc bảo đảm quyền tranh tụng trong tố tụng dân sự
 6. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật
 7. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất
 8. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết các yêu cầu về hôn nhân và gia đình
 9. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp lao động.
 10. Thẩm quyền dân sự của Toà án trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại
 11. Hoạt động thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của Thẩm phán trong tố tụng dân sự
 12. Việc phân định thẩm quyền dân sự giữa các Toà án theo lãnh thổ
 13. Người tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự
 14. Đương sự trong vụ án dân sự
 15. Quyền của đương sự trong tố tụng dân sự
 16. Đương sự trong việc dân sự
 17. Nghĩa vụ của đương sự trong tố tụng dân sự
 18. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong tố tụng dân sự
 19. Hoạt động thu thập, nghiên cứu và đánh giá chứng cứ của luật sư trong tố tụng dân sự.
 20. Biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự
 21. Các quy định về án phí dân sự và thực tiễn thực hiện
 22. Khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi
 23. Quyền yêu cầu và thay đổi yêu cầu của đương sự theo Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi
 24. Tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự
 25. Vấn đề hoà giải trong tố tụng dân sự Việt Nam
 26. Phiên toà sơ thẩm dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015i
 27. Vân đề cung cấp chứng cứ theo quy định của BLTTDS năm 2015
 28. Chế định phúc thẩm vụ án dân sự – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
 29. Thủ tục xét lại bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật
 30. Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự
 31. Việc dân sự và thủ tục giải quyết việc dân sự
 32. Thủ tục giải quyết các việc dân sự liên quan đến hoạt động của trọng tài thương mại Việt Nam
 33. Thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc đã chết
 34. Thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự của Toà án
 35. Lý luận và thực tiễn về cưỡng chế thi hành án dân sự
 36. Biện pháp bảo đảm thi hành án dân sự và thực tiễn thực hiện
 37. Các biện pháp cưỡng chế thi hành nghĩa vụ trả tiền trong thi hành án dân sự
 38. Kê biên, xử lý tài sản trong thi hành án dân sự
 39. Nhiệm vụ quyền hạn của chấp hành viên trong THADS
 40. Thủ tục cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng.
 41. Thừa phát lại trong thi hành án dân sự

 

(Lưu ý:  Sau khi trao đổi với giáo viên hướng dẫn và bộ môn, sinh viên có thể:

1 Chỉnh sửa tên đề tài trong Danh mục trên.

2. Chọn các đề tài khác ngoài Danh mục trên)

 

                                                                               Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

                                                                                 T/M Bộ môn Luật Tố tụng dân sự

                                                                                    BÙI THỊ HUYỀN

 

 

 

 

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền