102 câu hỏi trắc nghiệm luật thương mại 2005

Chuyên mụcLuật thương mại Nội dung đã bị ẩn
Bài viết đã bị ẩn do nội dung lỗi thời hoặc đang đợi tác giả cập nhật

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm luật thương mại 2005 có đáp án để bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt kết quả như mong muốn.

 

Các bài viết liên quan được tìm kiếm: 

 


Các tìm kiếm liên quan đến câu hỏi trắc nghiệm luật thương mại 2005, đề thi trắc nghiệm luật thương mại có đáp án, đề thi luật thương mại 1 có đáp án, nhận định môn luật thương mại 1, câu hỏi luật thương mại 1, tài liệu môn luật thương mại 1, bài tập tình huống luật thương mại 1 có đáp án, câu hỏi luật thương mại 2, đề thi môn luật thương mại 1

đánh giá bài viết

Phản hồi

  1. Giá của hợp đồng có thể là tổng gia trí của hợp đồng khi các bên thỏa thuận ( nhận dinh dung hay sai)
    Cá nhân và tổ chức đều là chủ thể của luật thương mai ( nhân đinh dung hay sai
    Hợp đồng thương mại được coi là hợp pháp khi các bên ký kếtđảm bảo đúng thể thức ( nhận định đúng hay sai
    Mọi hành vi vi phạm hợp đồng thương mại bên vi phạm đều phải chịu trách nhiệm vật chất ( cau nhận dinh dung hay sai)
    Sự kiện bất khả kháng là lý do để không truy cứu trách nhiệm vật chất đối với bên vi phạm hợp đồng thương mại ( cau nhan dinh dung hay sai)

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền