Tổng hợp các câu hỏi tự luận môn Luật thuế Việt Nam

Chuyên mụcĐề cương ôn tập, Luật thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổng hợp các câu hỏi lý thuyết môn Luật thuế Việt Nam (có gợi ý đáp án) được sắp xếp theo chương trình học để các bạn tham khảo, ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tới.

..

Những tài liệu liên quan:

..

Câu hỏi ôn tập môn Luật thuế

Mục lục:

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án câu hỏi tự luận môn Luật thuế

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đáp án câu hỏi tự luận môn Luật thuế PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 1: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế

 1. Phân tích ý nghĩa của việc xác định các đặc điểm của thuế trong việc xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật thuế.
 2. Nêu các cách phân loại thuế và ý nghĩa của việc phân loại thuế đối với việc ban hành và thực thi văn bản pháp luật thuế.
 3. So sánh thuế trực thu và thuế gián thu, ý nghĩa pháp lý của việc phân loại thuế trực thu và gián thu.
 4. Nêu các nguyên tắc đánh giá thuế theo quan điểm phổ biến và bình luận về việc vận dụng các quyền thu thuế của Việt Nam hiện nay.
 5. Trình bày cơ cấu của luật thuế và rút ra ý nghĩa khi nghiên cứu pháp luật thuế.

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 2: Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

 1. Phân tích các đặc trưng của thuế suất thuế xuất khẩu, nhập khẩu. Tại sao phải quy định nhiều loại thuế suất thuế nhập khẩu?
 2. So sánh thuế xuất khẩu – nhập khẩu với hạnh dịch thuế quan và thuế chống bán phá giá.
 3. Thế nào là mã hàng hóa? Nêu cách xác định mã hàng hóa; xác định mã hàng hóa của khách hàng ô tô bốn chỗ chở người và nho khô.
 4. Cách xác định trị giá hải quan chỗ thuế xuất khẩu xuất nhập khẩu. Phân tích sự khác biệt trong việc xác định giá tính thuế nhập khẩu với giá tính thuế xuất khẩu.

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 3: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 1. Phạm vi áp dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt. So sánh được phạm vi áp dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt với phạm vi áp dụng của thuế giá trị gia tăng.
 2. Phân tích các lý do để nhà làm luật quy định các trường hợp không thuộc diện chịu thuế.
 3. So sánh hoàn thuế tiêu đặc biệt với hoàn thuế giá trị gia tăng.
 4. Bình luận về biểu thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt. Tại sao nói thuế tiêu thụ đặc biệt đánh cả trách nhiệm của thuế bảo vệ môi trường?

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 4: Pháp luật thuế giá trị gia tăng

 1. Trình bày phạm vi áp dụng thuế giá trị gia tăng và giải thích vì sao luật thuế giá trị gia tăng lại quy định như vậy.
 2. Nêu căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật và đánh giá ưu nhược điểm của từng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
 3. Hoàn thuế giá trị gia tăng là gì? Phân biệt hoàn thuế với xóa nợ tiền thuế. Pháp luật quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng thế nào?
 4. Tại sao trong hoàn thuế giá trị gia tăng lại xảy ra gian lận và đề xuất các biện pháp phòng, chống trên cơ sở pháp luật?
 5. Trường hợp chủ thể kinh doanh không thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ đầy đủ thì pháp luật quy định có phải thực hiện nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng không? Tại sao? Nếu có thì nộp theo phương thức nào? Giải thích vì sao phải lục thuế theo phương pháp đó?
 6. Nêu sự khác biệt giữa nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng của chủ thể kinh doanh hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng mức 0% và chủ thể kinh doanh hoa không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng trên cơ sở phân tích quy định pháp luật.
 7. Phân tích vai trò của chứng từ hóa đơn khi xác định nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng trên cơ sở quy định của pháp luật.

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 5: Pháp luật thuế thu nhập

 1. Trình bày các loại thuế thu nhập hiện hành ở Việt Nam. So sánh phạm vi áp dụng của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.
 2. Nội dung và ý nghĩa của việc ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
 3. Trình bày căn cứ và phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 4. Các loại chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 5. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Ý nghĩa của việc quy định chính sách ưu đãi trong thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu trong cùng một kỳ tính thuế doanh nghiệp có một khoản thu vừa thu ship áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp du đãi vừa được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế thì doanh nghiệp có được phép hưởng hai lần ưu đãi hay không? Vì sao?
 6. Thế nào là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú? Sự khác nhau cơ bản trong việc xác định thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú?
 7. Trình bày nội dung hoàn thuế và khấu trừ thuế chồng thuế thu nhập cá nhân.
 8. Trình bày trình tự, thủ tục thu, nộp thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành.
 9. So sánh đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân và đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.
 10. Bài tập: Bà Tracy quốc tịch nước ngoài được bổ nhiệm sang làm việc tại Việt Nam với mức lương 10.000 USD/tháng, chưa trừ bảo hiểm y tế (1,5% lương một tháng), bảo hiểm xã hội (6% lương một tháng). Trong năm, bà Tracy chuyển nhượng ngôi nhà tại nước bà mang quốc tịch với giá 90.000 USD. Vậy trách nhiệm luật thuế thu nhập cá nhân của bà Tracy ở Việt Nam như thế nào? Tính số thuế bà Tracy phải nộp trong mỗi trường hợp được xác định.

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 6: Pháp luật thuế đối với đất đai

 1. Xác định các loại thuế liên quan đến đất đai và phạm vi áp dụng các luật thuế này tại Việt Nam hiện nay.
 2. Trình bày căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.
 3. Trình bày căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 4. Sự khác biệt cơ bản giữa thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
 5. Trình bày chế độ miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật hiện hành. Lý giải vì sao pháp luật đưa ra các trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 7: Pháp luật về các loại thuế khác

 1. Trình bày phạm vi áp dụng và căn cứ tính thuế tài nguyên.
 2. Giải thích về các trường hợp thuộc diện miễn, giảm thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành.
 3. Phân tích các đặc điểm của thuế bảo vệ môi trường và chứng minh các đặc điểm đó đã được thể hiện trong luật thuế bảo vệ môi trường.
 4. Phân tích những điểm giống và khác nhau giữa thuế tài nguyên và thuế bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.
 5. Trình bày căn cứ tính thuế của thuế bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Câu hỏi môn Luật thuế – Chương 8: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế

 1. Thế nào là vi phạm pháp luật thuế? Trình bày các biện pháp chế tài xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.
 2. Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế khác gì với thời hiệu truy thu thuế?
 3. Bản chất pháp lý của tranh chấp trong lĩnh vực thuế. Trình bày các cơ chế giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế.
 4. Bài tập tình huống: Doanh nghiệp An Thái được sở kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 12/2008, đến nay doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế. Vậy, công ty đã vi phạm quy định nào của pháp luật và biện pháp chế tài xử lý đối với doanh nghiệp An Thái?

Câu hỏi tự luận môn Luật thuế

Download tài liệu về máy

[PDF] Đáp án câu hỏi tự luận môn Luật thuế

Nếu quá trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Đáp án câu hỏi tự luận môn Luật thuế PDF ở phần bình luận dưới bài. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này!

Luật thuế hoặc luật doanh thu là một lĩnh vực nghiên cứu pháp lý trong đó các cơ quan công quyền hoặc bị xử phạt, chẳng hạn như chính quyền liên bang, tiểu bang và thành phố trực thuộc trung ương sử dụng một loạt các quy tắc và thủ tục để đánh giá và thu thuế trong bối cảnh pháp lý.

Nội dung cơ bản của môn học Luật thuế?

Nội dung cơ bản của môn học Luật thuế gồm:
– Chương I: Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuế
– Chương II: Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
– Chương III: Pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt
– Chương IV: Pháp luật thuế giá trị gia tăng
– Chương V: Pháp luật thuế thu nhập
– Chương VI: Pháp luật thuế đối với đất đai
– Chương VII: Pháp luật về các loại thuế khác
– Chương VIII: Pháp luật về xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực thuế

Một số câu hỏi về pháp luật thuế đối với đất đai?

Một số câu hỏi thường gặp về pháp luật thuế đối với đất đai:
– Xác định các loại thuế liên quan đến đất đai và phạm vi áp dụng các luật thuế này tại Việt Nam hiện nay.
– Trình bày căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp.
– Trình bày căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
– Sự khác biệt cơ bản giữa thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
– Trình bày chế độ miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo pháp luật hiện hành. Lý giải vì sao pháp luật đưa ra các trường hợp miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp?

4.8/5 - (1286 bình chọn)

Phản hồi

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền