Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên mụcLuật hiến pháp Khi nào được xem là công dân Việt Nam
Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người nghèo

Tất cả các nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có chung bản chất, nhưng những biểu hiện cụ thể của bạn chất đó ở mỗi nhà nước đều mang sắc thái riêng do sự khác nhau giữa các quốc gia về hoàn cảnh gia đời của nhà nước, trình độ phát triển kinh tế xã hội, lịch sử dân tộc, đặc điểm dân tộc và cơ cấu xã hội.

Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước ta vẫn mang đầy đủ bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và đang phát huy vai trò sáng tạo của mình trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc. Bản chất cấp công nhân và tính chất xã hội sâu sắc. Tính chất giai cấp công thể hiện ở chỗ: Nhà nước ta do giai cấp công nhân Việt Nam thiết lập, lãnh đạo và nhà nước thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của gia cấp công nhân Việt Nam thiết lập, lãnh đạo và Nhà nước thực hiện nhiệm vụ. mục tiêu của giai cấp công nhân Việt Nam…

 

Đang cập nhật

Bài viết liên quan

Tác giả: Bé Bom 204 Bài viết
Bạn muốn biết tôi là ai? Tôi là Bé Boom con gái của chụy Gâu gồ, tôi biết tất cả mọi thứ về bạn và những gì bạn đang tìm kiếm tại HọcLuật.VN

Bình luận

avatar