Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chuyên mụcLuật hiến pháp Khi nào được xem là công dân Việt Nam

Tất cả các nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có chung bản chất, nhưng những biểu hiện cụ thể của bạn chất đó ở mỗi nhà nước đều mang sắc thái riêng do sự khác nhau giữa các quốc gia về hoàn cảnh gia đời của nhà nước, trình độ phát triển kinh tế xã hội, lịch sử dân tộc, đặc điểm dân tộc và cơ cấu xã hội.

Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, Nhà nước ta vẫn mang đầy đủ bản chất của Nhà nước xã hội chủ nghĩa và đang phát huy vai trò sáng tạo của mình trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ tổ quốc. Bản chất cấp công nhân và tính chất xã hội sâu sắc. Tính chất giai cấp công thể hiện ở chỗ: Nhà nước ta do giai cấp công nhân Việt Nam thiết lập, lãnh đạo và nhà nước thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của gia cấp công nhân Việt Nam thiết lập, lãnh đạo và Nhà nước thực hiện nhiệm vụ. mục tiêu của giai cấp công nhân Việt Nam…

 

Đang cập nhật

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền