hien-phap

Chế định bảo hiến là gì?

23/08/2018 Dân Luật

1. Chế định bảo hiến Hiện nay trong giới nghiên cứu luật ở Việt Nam xuất hiện ba thuật ngữ là “Chế độ bảo hiến”, “Cơ chế bảo hiến” và “Chế định bảo hiến” Tuy nhiêu [Xem thêm…]