Vai trò của luật hình sự trong đời sống xã hội

Chuyên mụcLuật hình sự Luật hình sự

Vai trò của luật hình sự trong đời sống xã hội

Vai trò của luật hình sự trong đời sống xã hội được thể hiện tập trung trong Điều 1 Bộ luật hình sự (BLHS) 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với 3 nhóm cụ thể như sau:

 

Những nội dung liên quan:

 

Luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ những quan hệ xã hội cơ bản nhất và quan trọng nhất trong đời sống xã hội. Đó là, bảo vệ chế độ xã hội, quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, Nhà nước, bảo vệ trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa (XHCN).

– Với một vị trí rất quan trọng trong hệ thống pháp luật nước ta, Bộ luật hình sự là một trong những công cụ hữu hiệu và sắc bén của Nhà nước trong đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Phạt tù

– Luật hình sự còn có nhiệm vụ giáo dục mọi người nâng cao ý thức pháp luật, nâng cao ý thức đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.

Vai trò cụ thể của luật hình sự qua các giai đoạn cách mạng

* Giai đoạn 1945 – 1954

Trong giai đoạn này nhiệm vụ của luật hình sự là góp phần phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, trừng trị bọn Việt gian phản động làm tay sai cho thực dân Pháp và được thể hiện trong các sắc lệnh sau:

– Sắc lệnh số 150/SL ngày 14/4/1953 trừng trị bọn phản cách mạng, bọn địa chủ cường hào ngoan cố.

– Sắc lệnh số 211/SL ngày 12/4/1946 trừng trị những hình vi có phương hại đến nền độc lập dân tộc.

– Sắc lệnh số 133/SL ngày 20/1/1953 trừng trị tội xâm hại đến an toàn Nhà nước.

* Giai đoạn 1954 – 1975

Trong giai đoạn này, luật hình sự góp phần thực hiện nhiệm vụ cách mạng là xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và được thể hiện trong các văn bản hình sự sau:

– Sắc lệnh số 01/SL ngày 19/4/1957 trừng trị các hành vi đầu cơ.

– Pháp lệnh 30/10/1967 trừng trị những hành vi phản cách mạng.

– Pháp lệnh 21/10/1970 trừng trị những hành vi xâm phạm đến tài sản XHCN và tài sản của công dân.

* Giai đoạn 1975 đến nay

Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của luật hình sự được thể hiện tập trung trong toàn bộ các quy định của Bộ luật hình sự 1985,1999 và 2015.

>>> Xem chi tiết tại bài viết: Nhiệm vụ của Bộ luật Hình sự là gì?

5/5 - (20349 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền