Những nguyên tắc đặc thù của Luật Hình sự Việt Nam

Chuyên mụcLuật hình sự Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Phân tích những nguyên tắc đặc thù của Luật Hình sự Việt Nam

 

Các nội dung liên quan:

 

Nguyên tắc hành vi

Nguyên tắc hành vi:

+ Ngành Luật Hình sự không được truy cứu trách nhiệm hình sự một người về tư tưởng của họ mà chỉ có thể truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi của họ khi hành vi đó thỏa mãn các dấu hiệu được quy phạm pháp luật hình sự quy định.

+ Thể hiện tại Điều 8 Bộ luật Hình sự đã xác định tội phạm phải là hành vi trong định nghĩa về tội phạm.

Nguyên tắc có lỗi

 Nguyên tắc có lỗi:

+ Ngành Luật Hình sự truy cứu trách nhiệm hình sự một người về hành vi gây thiệt hại cho xã hội chỉ khi người đó có lỗi.

+ Hành vi gây thiệt hại cho xã hội nhưng chủ thể không có lỗi đối với việc đó thì không bị coi là tội phạm và chủ thể không phải chịu trách nhiệm hình sự.

+ Thể hiện tại Điều 8 BLuật Hình sự đã khẳng định tội phạm phải là hành vi nguy hiểm cho xã hội được thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Nguyên tắc phân hoá trách nhiệm hình sự

Phân hóa trách nhiệm hình sự bao gồm hai nội dung không tách rời nhau là cá thể hóa trách nhiệm hình sự trong áp dụng Luật Hình sự và phân hóa trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự.

– Cá thể hóa trách nhiệm hình sự trong áp dụng Luật Hình sự

Trách nhiệm hình sự phải được xác định đúng cho từng người phạm tội, hình phạt áp dụng cho người phạm tội cụ thể phải tương xứng với mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm đã gây ra, phải phù hợp với nhân thân cũng như hoàn cảnh của người phạm tội.

– Phân hóa trách nhiệm hình sự thể hiện trong Luật Hình sự

+ Phân loại tội phạm thành các nhóm tội khác nhau để có các quy định khác nhau về trách nhiệm hình sự.

+ Đa dạng hoá hệ thống hình phạt.

+ Phân hoá chế tài của mỗi tội thành nhiều khung hình phạt khác nhau.


Các tìm kiếm liên quan đến nguyên tắc đặc thù của Luật Hình sự, nguyên tắc tương tự trong luật hình sự, nguyên tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự, các nguyên tắc cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, nguyên tắc của bộ luật hình sự 2015, nguyên tắc đặc thù của luật tố tụng dân sự, nguyên tắc nhân đạo trong luật hình sự 2015, tội phạm là gì, nguyên tắc xử lý đối với người phạm tội quy định trong bộ luật hình sự năm 2015

5/5 - (17586 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền