Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào

Chuyên mụcLịch sử văn minh thế giới, Triết học nha-nuoc-tu-san-my
Ứng tuyển cộng tác viên - Hocluat.vn

Nhà nước là gì?

Nhà nước là tổ chức xã hội đặc biệt của quyền lực chính trị được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của mình.

Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào

– Trong lịch sử xã hội loài người, nhà nước ra đời khi xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, khi xã hội phân hóa thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các giai cấp ngày càng gay gắt đến mức không thể điều hòa được.

– Khi đó nhà nước xuất hiện vì khi lực lượng sản xuất phát triển, xuất hiện sản phẩm lao động dư thừa, quá trình tư hữu tài sản diễn ra, chế độ tư hữu hình thành, phân chia xã hội thành hai giai cấp đối lập nhau: giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột. Mâu thuẫn giữa hai giai cấp ngày càng gay gắt, không thể điều hòa được. Để duy trì trật tự và quản lí một xã hội đã có những thay đổi rất căn bản ấy đòi hỏi phải có một tổ chức với quyền lực mới do giai cáp chiếm ưu thế về kinh tế lập ra để thực hiện sự thống trị giai cấp, làm dịu bớt sự xung đột giữa các giai cấp và giữ cho sự xung đột đó nhằm trong vòng “trật tự”, bảo vệ lợi ích và địa vị của giai cấp mình, đó chính là Nhà nước.

 


Các tìm kiếm liên quan đến trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào, giải thích tại sao nhà nước mang bản chất giai cấp của giai cấp thống trị cho ví dụ minh họa, tại sao nói nhà nước ta mang bản chất, trong lịch sử xã hội loài người nhà nước đầu tiên xuất hiện ở xã hội nào, so sánh sự khác biệt rõ nét giữa các nhà nước, trong các kiểu nhà nước nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó, tại sao nói nhà nước ta mang bản chất giai cấp công nhân tính nhân dân rộng rãi, nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia viet nam la gi, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam mang bản chất của giai cấp nào.

Đánh giá

Bài viết liên quan

Tác giả: Bé Bom 206 Bài viết
Bạn muốn biết tôi là ai? Tôi là Bé Boom con gái của chụy Gâu gồ, tôi biết tất cả mọi thứ về bạn và những gì bạn đang tìm kiếm tại HọcLuật.VN

Bình luận

avatar