Phân tích chức năng xã hội của Nhà nước

Chuyên mụcLý luận nhà nước và pháp luật, Triết học Nhà nước CHXHCN Việt Nam

Chức năng xã hội là gì?

Chức năng xã hội là một chức năng cơ bản, quan trọng của Nhà nước thể hiện tính xã hội sâu sắc của bản nhất Nhà nước và đồng thời có sự thống nhất  với chức năng giai cấp.

 

Các nội dung liên quan:

  • Chức năng kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Chức năng xã hội của nhà nước tư sản
  • Chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa
  • Chức năng của các nhà nước hiện đại

 

Chức năng xã hội của Nhà nước

Khi nói về sự ra đời của Nhà nước được coi như là một tổ chức chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự xã hội và đàn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị. Bằng cách sử dụng quyền lực công cộng đặc biệt- một loại quyền lực đặc trưng cho Nhà nước áp đặt lên xã hội nhằm bảo vệ lợi ích của mình bằng các chức năng giai cấp của mình. Bên cạnh đó, bất kì Nhà nước nào cũng phải thể hiện vai trò xã hội của nó nghĩa là bảo vệ lợi ích giai cấp nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo nhu cầu, lợi ích chung của xã hội.

Công dân

Theo lý luận của Mác “Chỉ có vì những quyền lợi chung của xã hội thì một giai cấp cá biệt mới có thể đòi hỏi thống trị phổ biến được’’. Để giữ quyền thống trị về tay mình, giai cấp thống trị nào cũng buộc phải nhân danh xã hội mà quản lý những công việc chung. Việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề chung một cách hiệu quả sẽ tạo ra điều kiện  để duy trì xã hội trong vòng trật tự theo lợi ích và ý chí của giai cấp cầm quyền. Nói cách khác, việc thực hiện chức năng xã hội theo quan điểm và giới hạn của giai cấp cầm quyền là một phương thức, điều kiện để Nhà nước thực hiện chức năng giai cấp của mình. Do nhu cầu trị thủy cũng như chống giặc ngoại xâm, các quốc gia phương Đông đã hình thành. Bản thân lịch sử đã chứng minh “chức năng xã hội” của các triều đại có tầm quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như thời gian tồn tại của triều đại đó. Tóm lại, chức năng xã hội chính là “hình thức” của “nội dung” bản chất xã hội của Nhà nước. Khi tính xã hội của Nhà nước bị tác động dẫn đến sự thay đổi thì bản thân chức năng xã hội sẽ bị điều chỉnh theo để phù hợp với tình hình mới của xã hội.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Chức năng xã hội của Nhà nước, chức năng của nhà nước xã hội chủ nghĩa, chức năng xã hội của nhà nước tư sản, chức năng kinh tế của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, chức năng xã hội là gì, chức năng của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, chức năng của nhà nước hiện đại, chức năng của nhà nước trong xã hội đương đại, vai trò chức năng của nhà nước

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền