So sánh văn bản luật và văn bản dưới luật

Chuyên mụcXây dựng văn bản pháp luật luat

So sánh văn bản luật và văn bản dưới luật để chỉ rõ điểm giống và khác nhau cơ bản giữa hai loại văn bản quy phạm pháp luật này.

 

Các nội dung liên quan:

 

Sự giống nhau giữa văn bản luật và văn bản dưới luật

Văn bản luậtvăn bản dưới luật đều là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định.

Sự khác nhau giữa văn bản luật và văn bản dưới luật

Văn bản luật (Luật) Văn bản dưới luật
Thẩm quyền ban hành Văn bản luật là những văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội – cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nươc ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định gồm hiến pháp, luật và bộ luật Văn bản dưới luật là những văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước ban hành theo trình tự, thủ tục và hình thức được pháp luật quy định bao gồm: pháp lệnh, nghị định, nghị quyết, lệnh, quyết định, thông tư
Hiệu lực pháp lý Có hiệu lực pháp lý cao nhất. Có hiệu lực pháp lý thấp hơn văn bản luật.

 

Bài viết đang được cập nhật…

 


Các tìm kiếm liên quan đến so sánh văn bản luật và văn bản dưới luật: phân biệt văn bản luật và văn bản dưới luật, ví dụ về văn bản luật và văn bản dưới luật, tại sao nói ngành luật hiến pháp là ngành luật chủ đạo trong hệ thống pháp luật việt nam, văn bản luật là gì, văn bản áp dụng pháp luật, văn bản quy pham pháp luật 2015, các văn bản dưới luật bao gồm, văn bản quy pham pháp luật là gì, các văn bản quy pham pháp luật,…

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền