Tổng hợp các công văn hướng dẫn lĩnh vực đất đai

Chuyên mụcLuật đất đai, Thảo luận pháp luật

Chia sẻ đến các bạn kho công văn hướng dẫn lĩnh vực Đất đai mới nhất do mình sưu tầm được trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập. Hiệu lực của công văn dựa trên các văn bản được căn cứ nên các bạn cần nghiên cứu và cân nhắc khi áp dụng.

 

Download các công văn hướng dẫn lĩnh vực đất đai

 

Tải về máy: Các công văn hướng dẫn lĩnh vực đất đai

 

Các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai mới nhất 2018

 

 1. Công văn 69TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2016 xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
 2. Công văn 119BXD-QLN năm 2015 về quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
 3. Công văn 431TCT-CS năm 2016 vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất
 4. Công văn 435TCT-CS năm 2016 hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai
 5. Công văn 504TCQLĐĐ- CĐKĐĐ năm 2015 về việc không sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất đã bị thất lạc.
 6. Công văn 532TCT-CS năm 2016 về thu tiền sử dụng đất đối với đất được giao trái thẩm quyền có diện tích đất thay đổi do đo lại
 7. Công văn 890TCT-CS năm 2016 về áp dụng văn bản thu hồi đất
 8. Công văn 948TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 9. Công văn 967BTNMT-TCQLĐĐ năm 2016 về thế chấp bằng quyền sử dụng đất
 10. Công văn 1407TCQLĐĐ-CSPC năm 2014 trả lời Công văn 941STNMT-VPĐK về xin ý kiến giải quyết đề nghị đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho người thứ ba vay vốn.doc
 11. Công văn 1592TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014.doc
 12. Công văn 1862TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2014 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo.doc
 13. Công văn 1887TCQLĐĐ-CDKĐĐ năm 2015 về trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.doc
 14. Công văn 1947TCT-CS năm 2015 xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với chậm nộp hồ sơ khai nghĩa vụ tài chính về đất.doc
 15. Công văn 1953TCT-CS năm 2015 vướng mắc hồ sơ về đất đai.doc
 16. Công văn 2345TCT-HTQT năm 2015 xác định giá trị bất động sản trong tổng tài sản của công ty.doc
 17. Công văn 2459TCT-CS năm 2015 xác định đối tượng nộp tiền sử dụng đất.doc
 18. Công văn 2505BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 triển khai nội dung quản lý đất đai khi Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.doc
 19. Công văn 2609TCT-CS năm 2014 xác định đối tượng thu tiền sử dụng đất.doc
 20. Công văn 3267TCT-CS năm 2016 khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất.doc
 21. Công văn 4070TCT-TNCN năm 2016 về thuế thu nhập cá nhân đối với bán tài sản thế chấp để thi hành án.doc
 22. Công văn 4498TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với quà tặng là bất động sản.doc
 23. Công văn 4591BTNMT-PC năm 2014 về công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất.doc
 24. Công văn 4974TCT-CS năm 2016 về chính sách thu tiền sử dụng đất đối với hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính trước Luật Đất đai năm 2013.doc
 25. Công văn 5373TCT-CS năm 2015 về chính sách ưu đãi về đất đai.doc
 26. Công văn 7306BTC-TCT năm 2016 giải đáp vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân.doc
 27. Công văn 7519BTC-QLCS năm 2015 xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.doc
 28. Công văn 7810BTC-QLCS năm 2015 hướng dẫn về miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp.doc
 29. Công văn 14392BTC-QLCS năm 2015 xử lý tồn tại về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013.doc
 30. Công văn 14972BTC-QLCS năm 2016 xử lý việc di dời hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà, đất.doc
 31. Công văn 16576BTC-QLCS năm 2015 sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.doc
 32. Hướng dẫn 313NHCS-TDNN năm 2016 về nghiệp vụ cho vay đi làm việc ở nước ngoài đối với người lao động bị thu hồi đất theo Quyết định 632015QĐ-TTg.doc

 

Nguồn: Lawnet

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền