Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát tại Bộ luật hình sự 2015

Chuyên mụcLuật hình sự tu-sat

Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát quy định Điều 131 Bộ luật hình sự (BLHS) năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tương ứng với Điều 101. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát BLHS 1999).

 

Các nội dung liên quan:

>>> Xem thêm: Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe nhân phẩm danh dự của con người

 

Điều 131. Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác tự tước đoạt tính mạng của họ;

b) Tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho người khác tự tước đoạt tính mạng của họ.

2. Phạm tội làm 02 người trở lên tự sát, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

 

Bình luận Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát tại Bộ luật hình sự 2015:

1. Khái niệm

– Xúi giục người khác tự sát là là hành vi của một người có những lời nói nhằm kích động, dụ dỗ, khuyến khích, thúc đẩy…người khác tự sát.

– Giúp người khác tự sát là hành vi tạo điều kiện cần thiết cho người khác để tự chấm dứt cuộc sống của chính họ.

2. Các yếu tố cấu thành tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

2.1. Mặt khách quan

a) Về hành vi. Có một trong các dấu hiệu sau đây:

– Xúi giục người khác tự sát: người phạm tội có hành vi kích động, dụ dỗ, khuyến khích người khác tự sát. Kích động người khác tự sát là có những lời lẽ nhằm thúc đẩy bằng cách tác động tâm lý làm cho người bị kích động tự ái đến mức cao độ nên đã tự sát. Nếu không có những lời lẽ kích động đó thì nạn nhân dù có chán đời, có uẩn khúc trong cuộc sống cũng chưa tới mức tự sát. Dụ dỗ người khác tự sát là người phạm tội đã có những lời lẽ khuyên bảo một cách khéo léo để làm cho người khác tự sát theo ý muốn của mình. Những lời nói kích động, dụ dỗ của người phạm tội là nhằm thúc đẩy nạn nhân đến chỗ tự sát. Vì vậy, ý thức của người phạm tội là là mong muốn làm sao cho nạn nhân tự sát.Cần xác định rằng, nếu không có hành vi xúi giục thì hậu quả tự sát không xảy ra.

– Giúp người khác tự sát: người phạm tội có hành vi tạo ra những điều kiện vật chất hoặc tinh thần để người khác tự sát. Được thể hiện thông qua việc tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt như cung cấp công cụ, phương tiện hoặc hướng dẫn về cách thức, phương pháp để nạn nhân dễ dàng thực hiện hành vi tự sát hoặc mang lại sự tự tin và quyết tâm tự sát.

– Tội phạm hoàn thành khi người bị xúi giục hoặc giúp đỡ có hành vi tự sát. Việc nạn nhân chết hay không chết không có ý nghĩa định tội danh mà chỉ có ý nghĩa trong lượng hình hoặc xem xét đến việc có truy tố hay không.

b) Về hậu quả: Hậu quả tự sát của nạn nhân là điều kiện bắt buộc, không kể hậu quả chết người có xảy ra hay không. Cả hai trường hợp xúi giục và giúp người khác tự sát, chỉ cần người bị xúi giục hoặc được giúp đỡ có hành vi tự sát là tội phạm đã hoàn thành, còn nạn nhân có chết hay không, điều đó chỉ có ý nghĩa khi xem xét quyết định hình phạt chứ không có ý nghĩa định tội. Tội phạm này cũng không có giai đoạn phạm tội chưa đạt, bởi vì dù có bị xúi giục hoặc được giúp đỡ đến mức nào đi nữa mà người bị xúi giục, người được giúp đỡ không tự sát thì vẫn chưa là tội phạm.

2.2. Khách thể

Các hành vi nêu trên đã xâm phạm (một cách gián tiếp) đến tính mạng của người khác.

2.3. Chủ quan

Người phạm tội phải có ý thức rằng hành vi của mình là xúi giục hoặc giúp người khác tự sát và mong muốn qua sự xúi giục hoặc giúp sức của mình, nạn nhân sẽ tự sát. Nếu chỉ qua lời nói nhất thời hay sự giúp đỡ nhất thời, không xuất phát từ ý thức rằng lời nói hay hành vi của mình sẽ dẫn đến hậu quả tự sát hoặc tạo điều kiện để nạn nhân tự sát nhưng nạn nhân do bức xúc trước mà tự sát thì không thỏa mãn mặt chủ quan của tội phạm này.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Hình phạt của tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát

Hình phạt chia làm 2 khung:

– Xúi giục hoặc giúp một người tự sát: người phạm tội có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

– Xúi giục hoặc giúp nhiều người tự sát: người phạm tội có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

 


Các tìm kiếm liên quan đến Tội xúi giục hoặc giúp người khác tự sát, tội xúi giục người khác phạm tội, tội xúi giục người khác giết người, điều 101 bộ luật hình sự, xúi giục là gì, tội bức tử, giết người theo yêu cầu của người bị hại, tội đe doạ giết người

5/5 - (1 bình chọn)

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền