Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc tại BLHS 2015

Chuyên mụcLuật hình sự chat-chay-chat-doc

Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc được quy định tại Điều 312 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). (Tương ứng với điều 239. Tội vi phạm quy định về quản lý chất chát, chất độc BLHS 1999).

 

Điều 312. Tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo qun, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất cháy, chất độc gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tng tỷ lệ tn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

 

Bình luận tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc tại BLHS 2015

1. Khái niệm

Vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc được hiểu là hành vi của người có trách nhiệm trong hoạt động quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của pháp luật trong các hoạt động nêu trên.\

2. Các yếu tố cấu thành tội phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc

2.1. Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội này có các dấu hiệu như sau:

a) Về hành vi. có một trong các hành vi sau:

 • Có hành vi vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất chất cháy, chất độc.
 • Có hành vi vi phạm quy định về quản lý việc trang bị chất cháy, chất độc.
 • Có hành vi vi phạm quy định về quản lý việc sử dụng chất cháy, chất độc.
 • Có hành vi vi phạm quy định về quản lý việc bảo quản, lưu trữ chất cháy, chất độc.
 • Có hành vi vi phạm quy định về quản lý việc vận chuyển chất chát, chất độc.
 • Có hành vi vi phạm quy định về quản lý việc mua bán chất cháy, chất độc.

Lưu ý:

 • Chất chát là những chất có đặc tính tự bốc chát không tiếp xúc ôxy trong không khí, nước hoặc khi có tác động của yếu tố khác cà những chất dễ tự bốc chát ở nhiệt độ cao như diêm tiêu (ka-li-ni-nát) phốt pho, thuốc đạn.
 • Chất độc là những chất độc có độc tính chất cao và rất có hại đối với sức khỏe của con người và động vật, nếu bị nhiễm phải một liều lượng nhất định (có thể rất nhỏ) có thể gây chết người, gây nguy hại lớn đến sự sống của các sinh vật khác (động vật hoặc thực vật) hoặc gây ô nhiễm môi trường.

b) Dấu hiệu khác. Có một trong các dấu hiệu sau đây:

 • Làm chết người;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trên lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này tử 61% đến 121%;
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

2.2. Khách thể

Hành vi nêu trên xâm phạm đến chế độ quản lý chất chát, chất độc của Nhà nước. Đồng thời còn xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

2.3. Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

2.4. Chủ thể

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào có năng lực trách nhiệm hình sự.

3. Về hình phạt

Mức hình phạt của tội phạm này là bất kỳ người nào được chia thành 03 khung, cụ thể như sau:

a) khung một (khoản 1)

Có mức phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

b) khung hai (khoản 2)

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

c) Khung ba (khoản 3)

Có mức phạt tù từ 03 năm đến 15 năm.

4. Hình phạt bổ sung

Ngoài việc bị áp dụng một trong các hình phạt chính nêu trên, tùy từng trường hợp cụ thể người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.


Các tìm kiếm liên quan đến tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc, bình luận tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc, cấu thành tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc, tội vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc trong bộ luật hình sự 2015

đánh giá bài viết

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Lưu ý: Vui lòng không cung cấp SĐT ở Nội dung phản hồi để tránh bị người lạ làm phiền